Kształtowanie Inteligentnych Zmian

Kształtowanie ma znacznie dla Hexagon! Kształt wyraża formę i istotę, myśl oraz wpływ.

 

Big Ideas Take Shape. Shaping smart change.

 

Kształt logo Hexagon Manufacturing Intelligence odzwierciedla w jaki sposób "surowe" dane pomiarowe mogą stać się czymś więcej niż jedynie figurami. Trzy punkty naszej grafiki odzwierciedlają nasze dziedzictwo metrologiczne - oś X, Y, Z oraz układ współrzędnych kartezjańskich. Jednak w tym kształcie trzy elementy współdziałają ze sobą, aby stworzyć coś bardziej złożonego i pięknego.  W logo - w samym sercu naszego rozwoju - znajduje się historia naszej firmy. Od niej prowadzi droga naszego dalszego rozwoju, która wytyczana jest z prędkością i zaufaniem w dane wymiarowe.

Nasze logo to odzwierciedlenie ducha i sensu istnienia Hexagon Manufacturing Intelligence - chcemy pomóc wytwórcom wdrożyć dostępne dziś innowacyjne technologie i opracować zmieniające życie produkty jutra.
 

Kontakt

Hexagon Manufacturing Intelligence
ul. Ciepłownicza 23
Kraków
31-574
Polska

T: +48 12 647 08 27
F: +48 12 311 01 43

Sprzedaż Obsługa Klienta

Shaping Smart Change from Concept to Reality

Technology. It’s changed the way we work, the way we travel, the way we communicate. But how often do we take a step back and ask how technology is developing so quickly?

See the Shape of Progress

Shape conveys form and being, thought and influence. Explore how Hexagon's innovation and leadership are captured visually.

How Hexagon is #ShapingSmartChange

The "I Shape Smart Change" video series feature Hexagon employees #ShapingSmartChange within our industries and beyond.

Great Stories Take Shape

Discover the story of how Hexagon is shaping Smart Change