Środowisko

Produkty opracowujemy z myślą o bardziej „ekologicznej” przyszłości

Jednym z punktów filozofii Hexagon Manufacturing Intelligence jest troska o środowisko. Procesy produkcyjne wdrażamy mając na uwadze zrównoważony i przyjazny dla środowiska rozwój produktu. Fundamentalną zasadą naszych inicjatyw ekologicznych jest oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych w produkcji wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Odpowiedzialność i szacunek dla  środowiska. 

Wszędzie tam, gdzie nasze czynności mogą mieć wpływ na środowisko, kierujemy się jego dobrem, możliwościami technicznymi oraz aspektami finansowymi. Zgodnie z polityką ochrony środowiska Hexagon Manufacturing Intelligence:
 • działamy zgodnie z prawem, przepisami i wskazówkami z zakresu ochrony środowiska
 • ograniczamy zużycie zasobów naturalnych, zmniejszając do minimum konsumpcję materiałów i maksymalnie zwiększając możliwości ich ponownego wykorzystania
 • w procesach produkcyjnych wykorzystujemy instalacje przyjazne i bezpieczne dla środowiska
 • w naszych budynkach, fabrykach, a także podczas świadczenia usług serwisowych i związanych ze wsparciem, energię zużywamy w sposób ekonomiczny i efektywny
 • informujemy naszych pracowników o fundamentalnych kwestiach związanych z ekologią, aby pracowali w sposób kreatywny i w zgodzie z zasadami ochrony środowiska
Eco mode

Certyfikacja i dyrektywy. 

Aby prowadzić rentowną działalność, zasadnicze znaczenie ma spełnianie norm jakościowych oraz specjalnych wymagań klientów. Hexagon Manufacturing Intelligence posiada wiele certyfikatów, które potwierdzają jakość produktów i procesów produkcyjnych oraz zadowolenie klienta. Takie certyfikaty są regularnie weryfikowane i badane.

Wszystkie produkty i zakłady Hexagon są certyfikowane zgodnie z normą ISO 9001 oraz ISO 14001, gdy jest to uzasadnione.  Certyfikacja to rodzaj gwarancji dla naszych klientów, dzięki której mają pewność, że spełniały normy związane z wysoką jakością i ochroną środowiska, a także potwierdzenie, iż nasze czynności prowadzone są zgodnie z określonymi i wymiernymi procesami.

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS), dążymy do graniczenia ilości odpadów powstałych przy produkcji naszych produktów. Jeśli to możliwe, nasza firma dokonuje selekcji materiałów i komponentów, które mogą zostać ponownie wykorzystane lub poddane recyclingowi.  

Odpowiedzialność innowatora

Hexagon Manufacturing Intelligence dąży do rozwiązania kwestii zrównoważonego wytwarzania na samym początku procesu rozwoju i projektowania produktu. Dla nas zrównoważony rozwój produktu polega na:
 • kontroli i dążeniu do zmniejszenia wymiarów i wagi swoich produktów, aby zminimalizować zużycie materiałów takich jak metal i tworzywo sztuczne
 • wykorzystaniu materiałów podlegających recyklingowi takich jak aluminium i mosiądz, jeśli to tylko możliwe
 • ułatwieniu aktualizacji produktów oraz realizacji usług związanych z rozszerzeniem okresu życia produktu
 • zwiększeniu kompatybilności z innymi systemami pomiarowymi lub komponentami, a tym samym zwiększeniu funkcjonalności systemu pomiarowego
 • projektowaniu produktów ergonomicznych, które są łatwe w użyciu
 • zmniejszeniu wykorzystania materiałów niebezpiecznych w projektowaniu produktu