De ISO 10360-normen voor CMM's

Deze korte verklaringen zijn van toepassing op de prestatiespecificaties van de coördinatenmeetmachine (CMM) waarnaar verwezen wordt in de technische productdocumentatie. Het is belangrijk om te weten naar welke versie van de ISO-specificatie verwezen wordt in de productdocumentatie, de specificaties zijn in de loop der tijd namelijk herzien en de gebruikte terminologie en testprocedures zijn veranderd.

ISO 10360-2: 2009 Geometrische productspecificaties (GPS) - Afname- en herkeuringsproeven voor coördinatenmeetmachines (CMM) - Deel 2: CMM's gebruikt voor het meten van lengtematen

ISO 10360-4: 2000 Geometrische productspecificaties (GPS) - Afname- en herkeuringsproeven voor coördinatenmeetmachines (CMM) - Deel 4: Prestatieproeven voor CMM's gebruikt bij  scannend meten

ISO 10360-5: 2010 Geometrische productspecificaties (GPS) - Afname- en herkeuringsproeven voor coördinatenmeetmachines (CMM) - Deel 5: CMM's die systemen met meervoudige tasters gebruiken


 

Contact opnemen

Hexagon Manufacturing Intelligence
Precision Center Benelux
Van Elderenlaan 1 
5581 WJ Waalre 
Nederland

Telefoon: +31 40 222 2210
Fax: +31 40 222 1715

Verkoop Klantenservice