Meettechniek 101

Artikelen over standaard en toegepaste metrologische concepten. Vergroot uw kennis of poets uw vaardigheden op met onze populaire basiscursus metrologie.

Een krukas uitlijnen op een CMM

Krukassen voor interne verbrandingsmotoren kunnen wat lastig zijn om uit te lijnen op een coördinatenmeetmachine omdat ze voornamelijk bestaan uit een reeks cilinders. Met de techniek die hieronder wordt beschreven kan een krukas worden uitgelijnd voor CMM-inspectie op een machine zoals een Global Advantage.

HP-T-PROBE-M

De nauwkeurigheid van een CMM-taster controleren

Hoe weet u of het gereedschap dat u gebruikt goed werkt? Met gereedschap zoals een hamer is het gemakkelijk: als de spijker erin gaat doet hij het! Maar hoe zit het met een geavanceerd stuk gereedschap zoals een CMM-taster? Het is het ingewikkelde apparaat dat u op uw CMM zet met vele interne componenten die u niet ziet, maar die mogelijk beschadigd, versleten of aan afstelling toe zijn. Waar te beginnen? Laten we beginnen door het als een hamer te zien en het simpel te houden.

Inleiding op de coördinatenmeettechniek

We gebruiken een coördinatensysteem om de bewegingen van een meetmachine te beschrijven. Met het coördinatensysteem, uitgevonden door de bekende Franse filosoof en wiskundige René Descartes in de vroege 17e eeuw, kunnen we kenmerken lokaliseren ten opzichte van andere kenmerken van werkstukken. Een coördinatensysteem lijkt erg op een hoogtekaart waar de combinatie van een letter langs de ene rand van de kaart samen met een getal aan de andere rand en met de hoogtes overal weergegeven elke locatie op de kaart beschrijft. Deze combinatie letter-getal-hoogte wordt een coördinaat genoemd en staat voor een specifieke plaats ten opzichte van alle andere.

Meten in omgevingen met kunstmatige luchtdruk

De snelheid van het licht is 300.000 km/s in een vacuüm. Gelukkig leven we niet in een vacuüm. Temperatuur en luchtdruk hebben echter een direct effect op de luchtdichtheid en daardoor op de snelheid van het licht. Verandering in de lichtsnelheid, of brekingsindex, is een waarde waarmee rekening gehouden moet worden voor nauwkeurige metingen met een lasertrackersysteem.

Automatisering van metrologie is gearriveerd

Industriële robots zijn deel uit gaan maken van ons dagelijks leven. Volgens een rapport uit 2013 van de International Federation of Robotics (IFR) was 2012 het jaar waarin wereldwijd het op één na hoogste aantal robots verkocht werd binnen één jaar. Van de 159.346 verkochte eenheden ging bijna 70% naar de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, China en Zuid-Korea. De auto-, voedsel-, chemische, rubber- en plasticindustrie zagen een grote toename van het aantal bestelde robots, terwijl de metaal- en machine-industrie een lichte daling doormaakten.

Kopersgids draagbare CMM met arm

De draagbare CMM met arm (PCMM) is bij vele productiebedrijven een belangrijk gereedschap voor kwaliteitscontroles geworden. Meetarmen, met hun flexibiliteit om vrijwel overal gebruikt te kunnen worden, van controles tijdens het proces tot assemblage op grote schaal en binnen machinegereedschappen, kunnen in real-time dimensionele feedback leveren direct op de plaats van productie.

What is reverse engineering?

Reverse engineering is a method of creating a 3D virtual model from an existing physical part for use in 3D computer-aided design (CAD), computer-aided manufacturing (CAM), computer-aided engineering (CAE), or other software. The process involves measuring an object and then reconstructing it as a 3D model.

ROMER-arm met laserscanner: geschikt om mee te scannen?

Geschikt om mee te scannen of niet? De ROMER Absolute Arm met geïntegreerde scanner wordt op de proef gesteld met een uiteenlopend aantal typische, en niet zo typische onderdelen voor laserscannen. De ROMER Absolute Arm is een draagbare CMM. Hij wordt gebruikt bij productie- en assemblageoperaties voor allerlei taken op het gebied van inspectie, reverse-engineering, uitlijning en nauwkeurige 3D-verbindingen.

Should You Scan It?

Industrial metrology professionals are constantly tasked with finding the best methodology to inspect parts. When researching coordinate measuring machines (CMMs), or evaluating the capabilities of existing equipment, the discussion naturally turns toward accessories which will complement the CMM. Several solutions exist – each with its associated benefits and drawbacks. The trick is finding the correct option that is neither overkill nor inadequate.

Temperatuurcompensatie voor draagbare metrologie

Veranderingen in de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de onderdelen die we meten hebben een waarneembaar effect op vele algemene industriële materialen zoals staal en aluminium. Om die reden zijn voor de nauwkeurigste metingen met grote geautomatiseerde CMM's, zoals Globals en PMM's, een ruimte met temperatuurbeheersing en zelfs temperatuursensoren voor de onderdelen essentieel voor de beste resultaten.

Het verschil tussen kalibratie en certificering

Twee van de termen waar het vaakst verwarring over ontstaat bij gebruikers van metrologische apparatuur zijn "certificering" en "kalibratie". Wanneer u het verschil niet kent, kan dat leiden tot hoofdbrekens tegen de tijd dat uw apparatuur toe is aan de jaarlijkse ... wacht ... heb ik certificering of kalibratie nodig? Zoals velen hebben ontdekt zijn de termen niet onderling verwisselbaar, zelfs al worden ze vaak wel zo gebruikt.

Het belang van onderhoud van een CMM

Ontdek enkele gemakkelijke maatregelen die u kunt treffen om uw CMM in topconditie te houden met de opleidingsmanager van de serviceafdeling van Hexagon Metrology. . Daarnaast wordt HexagonMetrologyU besproken, onze nieuwe online e-learningportal.

De oorsprong van de CMM met scharnierende arm

Waar komt de scharnierende meetarm vandaan?

Scannen of niet?

Voor het inspecteren en meten van een onderdeel met puntenwolkdata kunnen we scans met hoge dichtheid gebruiken met technieken zoals analoog scannen, 3D-laserscannen en chromatisch wit licht. Maar moeten we dat wel doen alleen omdat het kan?

Wat is een CMM-stylus?

Een stylus is de punt die aan de taster van een coördinatenmeetmachine (CMM) bevestigd wordt, het kan gaan om een traditionele CMM of een draagbare meetarm die fysiek contact maakt met de component die gemeten wordt.

Global_Extra_M

Witboek: Moderne CMM-ontwerpconcepten

Coördinatenmeetmachines (CMM's) worden in vrijwel iedere industrie gebruikt waar nauwkeurige dimensionele inspectie van geproduceerde onderdelen vereist is. In de huidige concurrentieomgeving eisen fabrikanten CMM's die nauwkeurig, betrouwbaar, snel en voordelig zijn, en die maximale flexibiliteit bieden voor de werkomgeving.

De ISO 10360-normen voor CMM's

Deze korte verklaringen zijn van toepassing op de prestatiespecificaties van de coördinatenmeetmachine (CMM) waarnaar verwezen wordt in de technische productdocumentatie. Het is belangrijk om te weten naar welke versie van de ISO-specificatie verwezen wordt in de productdocumentatie, de specificaties zijn in de loop der tijd namelijk herzien en de gebruikte terminologie en testprocedures zijn veranderd.

Leica-Absolute-Scanner-20-8

Laserscanners

Laserscans kunnen in het kader van industriële metrologie gebruikt worden voor een aantal duidelijke doeleinden. ROMER SI Absolute Arms met zeven assen zijn uitgerust met PC-DMIS-software en 3D laserscanners en voeren al deze functies uit in één systeem. De Absolute Encoders 'weten' altijd waar de arm is (waarmee terugkeren naar referentiepositie overbodig is) en het ergonomische zero-G-tegengewicht laten hem haast zweven in de hand van de waarnemer.

Alles over profielprojectoren

De hier weergegeven illustratie zou iedereen bekend voor moeten komen die wel eens tijd heeft doorgebracht in een laboratorium voor kwaliteitscontrole of op een fabrieksvloer. Dit is een afbeelding van de eerbiedwaardige profielprojector. De reden dat we met deze illustratie beginnen is om een belangrijk punt te maken.