Stroomopwekking en Energie

Verhoging van rendement voor energiebedrijven met grootschalige metingen en productie van precisieonderdelen

Onze groeiende afhankelijkheid van elektriciteit en de noodzaak om duurzamere manieren te ontwikkelen om te voldoen aan de capaciteitseisen voor zowel elektriciteit als warmte-energie, is een van de grootste uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Omdat de capaciteiten maximaal zijn opgerekt en de competitie toeneemt, heeft het vergroten van het rendement van duurzame bronnen, zoals zonne-energie, windenergie, waterkrachtcentrales, geothermische energie en biomassa-installaties, hoge prioriteit. Energiebedrijven moeten ook nieuwe manieren zien te vinden om de beperkte voorraad fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas, te kunnen blijven benutten en te blijven zoeken naar schonere en veiligere manieren om het potentieel van nucleaire energie te benutten.

Centraal in al deze inspanningen staan enorme industriële installaties met geavanceerde technologieën, van de gigantische gasturbines van energiecentrales tot de fotovoltaïsche panelen van zonneparken. De oplossingen van Hexagon Manufacturing Intelligence worden gebruikt in de gehele energie-industrie. Ze bieden de precisiemetingen die zijn vereist voor de kwaliteitscontrole van onderdelen, variërend van hydraulische pompen en compressorcomponenten tot tandwielsystemen en grote turbinebladen. Draagbare meetarmen en 3D lasertrackers komen volledig tot hun recht bij de on-site assemblage en grootschalige inspectieprocessen die vereist zijn om de efficiëntie in deze vitale bedrijfstak te garanderen. Het datagestuurde ontwerp helpt energiebedrijven bij het verbeteren van de energie-oplossingen van morgen.