PolyWorks®

Met de krachtige applicaties van PolyWorks® biedt PolyWorks Benelux beproefde oplossingen voor een breed scala aan 3D-metingen.

Met behulp van deze applicaties geeft u een impuls aan de productiviteit, kwaliteit en winstgevendheid van uw productieprocessen. 

Bij elke licentie ontvangt u gratis een op maat gesneden ondersteunings- en onderhoudscontract. 

PolyWorks Benelux heeft een joint Venture met InnovMetric, de Canadese wereldspeler in 3D-metrologie, met 400 medewerkers in 16 landen. 
 
Over u
Over uw bedrijf

Met PolyWorks/Inspector™ (voor puntenwolkinspectie) kunt u:

 • Puntenwolken met hoge dichtheid van gedigitaliseerde prototype componenten & assemblies gebruiken om snel deformaties vast te stellen en problemen op te lossen in een vroeg stadium van het productieproces
 • Uw productieproces keuren door een volledige inspectie van de eerste vervaardigde producten
 • De productiecyclus bewaken door het automatisch meten van slijtage van gereedschappen en snelle detectie van abrupte degradatie in productkwaliteit
 • Verifiëren, dat de gefabriceerde en geassembleerde producten binnen de toleranties blijven door steekproefsgewijze controles met behulp van geautomatiseerde technieken
   

Met PolyWorks/Modeler™ (voor reverse-engineering) kunt u:


≡ Geoptimaliseerde klasse A polygonale modellen genereren


 • Uitgelijnde puntenwolken transformeren naar hoognauwkeurige polygonale modellen met behulp van de unieke, op toleranties gebaseerde, adaptieve netwerktechnologie van PolyWorks
 • Perfecte polygonale kenmerken herleiden uit imperfect gedigitaliseerde geometrieën
 • Alle typische CAD bewerkingen direct toepassen op polygonale modellen en deze modellen prepareren voor een breed scala aan fabricagetoepassingen, zoals frezen, rapid prototyping, reverse-engineering, inspectie, CFD & FEA, digitale review, enzovoort
   

≡ Gladde en logische NURBS vlakken aanmaken, die eenvoudig kunnen worden gemuteerd in CAD software


 • Gebruik automatische extractie om snel netwerken van krommen te bouwen. Krommen kunnen ook interactief worden afgeleid met slechts een muisklik
 • Beperk het automatische vlakproces tot voorgedefinieerde krommen om logischere netwerken aan te maken
 • Bestuur de stijfheid van de ingepaste NURBS vlakken, door nabootsen van plaatmetaal om super-gladde oppervlakken te verkrijgen zonder rimpels
 • Optimaliseer uw verdere inspanningen in de downstream CAD applicatie door minimaliseren van het aantal controlepunten en patches en maak op eenvoudige wijze perfecte elementen

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.