Design and Engineering Software

Providing computer-aided engineering (CAE) software to simulate the behaviour of components, assemblies, materials, processes and environments, Hexagon Manufacturing Intelligence’s design and engineering software solutions give manufacturers the tools to design quality into components and ensure manufacturability before production begins.

Software voor Computer-Aided Engineering (CAE)

De softwareoplossingen voor Computer-Aided Engineering (CAE) van Hexagon Manufacturing Intelligence stellen designers, engineers en analisten in staat om product- en procesprestaties te simuleren in eindige-elementanalyse (Finite Element Analysis; FEA), numerieke stromingsleer (Computional Fluid Dynamics; CFD) en stromingsleer van starre en flexibele lichamen (Multibody Dynamics; MBD). Daarnaast bevatten ze tools voor kostencalculatie en designoptimalisatie.