Diversiteit en inclusiviteit

Het creëren van een divers personeelsbestand en een inclusieve cultuur staat centraal bij onze visie voor het bedrijf en de wereld

Diversity_and_Inclusion_Pod_800x428

Bij Hexagon Manufacturing Intelligence staat het potentieel centraal. Dit is niet alleen van toepassing op hoe onze producten de wereld beïnvloeden, maar heeft ook betrekking op onze medewerkers. We willen er zeker van zijn dat iedereen binnen ons bedrijf zijn of haar potentieel benut. Dat staat centraal in onze filosofie en aanpak voor professionele ontwikkeling: medewerkers op weg helpen en ze laten bereiken wat ze willen bereiken.

De carrièreontwikkeling van elke persoon wordt gestuurd door zijn of haar beslissingen, toewijding en waarde binnen het team. Via onze benadering van diversiteit en inclusiviteit willen we bereiken dat elke medewerker elke dag zichzelf kan zijn en optimale prestaties kan leveren tijdens zijn of haar Hexagon-carrière. 

Diversiteit draait om het begrijpen van de verschillen tussen personen en het overwegen hoe onze verschillende achtergronden, ervaringen en vaardigheden kunnen bijdragen aan een meer productieve en eensgezinde werkomgeving. Diversiteit zet aan tot denken en zorgt dat we niet allemaal hetzelfde denken, maar kunnen innoveren op basis van meerdere perspectieven. 
Inclusiviteit betekent voor ons het creëren van een ondersteunende werkomgeving door barrières met betrekking tot participatie te verwijderen en te zorgen dat medewerkers zich gewaardeerd en vertrouwd voelen in hun omgeving.

Alle medewerkers hebben recht op een eerlijke behandeling en bescherming tegen discriminatie en pesterij, ongeacht hun sekse of geslacht, religie of geloofsovertuiging, leeftijd, huwelijkse staat, zwangerschap en moederschap, seksuele geaardheid, handicap of medische status, en ras (zowel huidskleur, nationaliteit als etniciteit). Dit geldt zowel tijdens het wervings- en selectieproces, de individuele carrièreontwikkeling en elk ander aspect van het bedrijfsvoering en activiteiten.

We zorgen dat er geen sprake is van discriminatie en dat inclusiviteit wordt gestimuleerd door:

  • Rekening te houden met diversiteit tijdens het wervingsproces
  • Speciale feestdagen en evenementen te erkennen 
  • Interculturele training voor bewustwording te bieden om communicatie binnen onze wereldwijde teams te verbeteren
  • Werkplekken te creëren die toegankelijk zijn voor mindervaliden
  • Te garanderen dat elke mening telt: elke werknemer kan contact opnemen met de CEO met vragen die vervolgens aan de orde komen bij de volgende kwartaalvergadering 
  • Diversiteit binnen en buiten het bedrijf actief te bevorderen om winstgevendheid en innovatief denken te stimuleren 
  • Verzoeken voor flexibele werktijden en taakverdeling sympathiek te overwegen
  • De verschillen en unieke bijdragen van personen te erkennen en ontwikkelen door alle medewerkers onder één gezamenlijk Hexagon te verenigen