Milieu

Een verantwoorde productontwikkeling voor een groenere toekomst

Werken met zorg voor milieuvraagstukken is een integraal onderdeel van de bedrijfsfilosofie van Hexagon Manufacturing Intelligence. We implementeren processen met aandacht voor duurzaamheid en het streven naar milieuvriendelijke productontwikkeling. Een fundamenteel principe van onze milieu-initiatieven is het zorgvuldig gebruik van grondstoffen bij onze productie.

Verantwoordelijkheid en respect voor het milieu

Waar onze activiteiten mogelijk een impact op het milieu hebben, laten we ons leiden door wat ecologisch nodig, technisch mogelijk en financieel verdedigbaar is. In overeenstemming met het milieubeleid van Hexagon Manufacturing Intelligence doen we het volgende:

 • We voldoen aan wet- en regelgeving en richtlijnen op het gebied van milieubescherming
 • We beperken het gebruik van natuurlijke grondstoffen door het verbruik van materialen te beperken en hergebruik ervan te maximaliseren
 • We gebruiken veilige en milieuvriendelijke installaties bij productieprocessen
 • We gebruiken energie op een zuinige en kosteneffectieve manier in onze gebouwen, fabrieken en tijdens onze service- en ondersteuningsoperaties
 • We leren onze medewerkers over de belangrijkste milieuproblematiek zodat ze op een creatieve en milieubewuste manier kunnen werken

Certificering en richtlijnen

Om winstgevend te zijn is het essentieel om te voldoen aan internationale kwaliteitsnormen en specifieke eisen van klanten. Hexagon Manufacturing Intelligence heeft een aantal certificaten die de kwaliteit waarborgen van onze producten, productieprocessen en klanttevredenheid, en deze worden regelmatig herzien en onderzocht.

Alle producten en faciliteiten van Hexagon zijn gecertificeerd conform ISO 9001 en ISO 14001 waar nodig. Certificering betekent dat klanten erop kunnen vertrouwen dat we de hoogste kwaliteits- en milieunormen volgen en dat onze werkzaamheden uitgevoerd worden in overeenstemming met vastgestelde en meetbare processen.

In overeenstemming met de richtlijnen betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS) streven we ernaar om de hoeveelheid afval te beperken die geproduceerd wordt tijdens de levensduur van onze producten. Waar mogelijk selecteert Hexagon Manufacturing Intelligence materialen en onderdelen die opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden.

Verantwoordelijkheden als innovator

Hexagon Manufacturing Intelligence staat aan het begin van de ontwikkeling en het ontwerp van een product altijd stil bij de duurzaamheidskwestie. Wat ons betreft valt het volgende onder duurzame productontwikkeling:

 • Het controleren van en streven naar beperking van het formaat en gewicht van producten om het gebruik van materialen zoals metaal of plastic te minimaliseren
 • Het gebruiken van recyclebare materialen zoals aluminium en koper waar mogelijk
 • Het bieden van upgrades van producten en diensten om de levensduur van het product te verlengen
 • Het vergroten van de compatibiliteit met andere meetsystemen of onderdelen om zo de functionaliteit van het meetsysteem uit te breiden
 • Het ontwerpen van ergonomische producten die gemakkelijk te gebruiken zijn
 • Het gebruik beperken van gevaarlijke materialen in het productontwerp