Sokszínűség és társadalmi befogadás

A vállalat és a világ jövőképe szempontjából is központi kérdés egy sokszínű munkaerőből álló befogadó légkör megteremtése

Diversity_and_Inclusion_Pod_800x428

A Hexagon Manufacturing Intelligence vállalatnál mi a potenciállal foglalkozunk. Ez nemcsak arra vonatkozik, hogy a termékeink hogyan befolyásolják a világot, hanem a munkavállalóinkra is. Gondoskodni szeretnénk arról, hogy vállalatunknál kiteljesedhessen a mindenkiben ott rejlő lehetőség. Szakmai fejlesztési filozófiánknak és gyakorlatunknak ez a lényege: segíteni a munkavállalóknak, hogy eljussanak oda, ahova tartanak, és ott legyenek, ahol szeretnének lenni.

Csapatunk tagjaként minden egyén szakmai fejlődését a saját döntései, elkötelezettsége és érdeme határozza meg. A sokszínűséggel és társadalmi befogadással kapcsolatos filozófiánk célja annak biztosítása, hogy a Hexagonnál minden munkavállaló szabadon lehessen önmaga, és kiteljesedhessen egész pályafutása alatt. 

A sokszínűség az egyének közötti különbségek megértését és annak elfogadását jelenti, hogy a különböző hátterek, tapasztalatok és készségek hogyan járulhatnak hozzá egy termelékenyebb és harmonikusabb munkahelyhez. A sokszínűség megújítja a gondolkodást, biztosítva, hogy ne mindenki ugyanúgy gondolkodjon, hanem különböző szempontokra tudjon támaszkodni. 
Véleményünk szerint a társadalmi befogadás arról szól, hogy támogató munkahelyi környezetet teremtünk meg a részvétel előtt álló akadályok lebontásával, és azzal, hogy éreztetjük a munkavállalókkal a megbecsülést, és azt, hogy magabiztosan közreműködhetnek.

Biológiai vagy társadalmi nemtől, vallástól vagy hittől, életkortól, családi állapottól, terhességtől és anyaságtól, szexualitástól, fogyatékosságtól vagy egészségügyi állapottól és fajtól (akár bőrszíntől, nemzetiségtől vagy etnikai hovatartozástól) függetlenül minden munkavállalónak joga van a tisztességes elbánáshoz és ahhoz, hogy ne érje őt megkülönböztetés és zaklatás. Ez tapasztalható a felvétel és a kiválasztás egész folyamatában, minden egyén szakmai fejlesztésében és a társaság irányításának és működésének minden egyéb területén.

Gondoskodunk arról, hogy szervezetünknél ne legyen megkülönböztetés, és az alábbiak szerint ösztönözzük a társadalmi befogadást:

  • A felvételi folyamatban törekedés a sokszínűségre
  • A különleges ünnepek és események elismerése és tudomásul vétele 
  • Interkulturális felvilágosító továbbképzések tartása nemzetközi csapataink kommunikációjának előmozdítása érdekében
  • Fogyatékosbarát munkahelyek létrehozása
  • Minden vélemény meghallgatásának garantálása – minden munkavállalónak lehetősége van arra, hogy a negyedéves beszámolók alkalmával kérdéssel forduljon a vezérigazgatóhoz
  • A jövedelmezőség és az innovatív gondolkodás motorjaként a sokszínűség tevékeny támogatása a társaságon belül és kívül is 
  • A rugalmas munkavégzésre és a munkakörmegosztásra vonatkozó kérések figyelembevétele megértő módon
  • Az egyéni különbözőségek és konkrét hozzájárulások elismerése és ösztönzése, emellett pedig minden munkavállaló egyesítése a Hexagon megnyilvánulásaiban