Uusi nimemme

Hexagon Metrology -yrityksestä Hexagon Manufacturing Intelligence -yritykseksi

Hexagon Manufacturing Intelligence
Vuonna 2015 Hexagon Metrology -yrityksestä tuli Hexagon Manufacturing Intelligence.

Muutos ei merkinnyt pelkästään uutta identiteettiä. Hexagon Manufacturing Intelligence edustaa tuotemerkkimme kehitystä – se on muutaman viime vuoden aikana tapahtuneiden muutosten huipentuma ja todellisen datasiirtopainotteisen valmistuksen toteutumisen tavoittelemista koskevan jatkuvan visiomme ilmentymä.

Hexagon Metrology -yrityksenä asiantuntemuksemme ydinalue oli dimensiometrologia. Mutta asiakkaamme haluavat nyt enemmän. On työskenneltävä alykkäämmillä tavoilla ja etsittävä kumppaneita, jotka auttavat kehittämään parempia tuotteita suorituskykyisemmin ja kustannustehokkaammin. Tuotteet on saatettava markkinoille nopeammin ja on oltava kilpailukykyisempi. Tuottavuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii asiantuntija-apua.

Pystyäksemme vastaamaan asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin olemme kehittäneet osaamistamme sisältämään asiantuntemusta uusilla alueilla, joita ovat esimerkiksi tilastollinen prosessinvalvonta ja CAD/CAM-ohjelmistot. Nämä uudet valmiudet vievät meidät laaduntarkastusta pidemmälle, vaikka ne liittyvätkin tiiviisti metrologiaan. Ne parantavat valmistusta aktiviisesti ja mahdollistavat asiakkaille älykkäämpiä työtapoja. Ne lisäävät tuottavuutta. Ne kehittävät valmistuksen älykkyyttä.

Kyky tiedottaa muutoksista ja saada aikaan muutoksia on tärkein ero Hexagon Metrology -yrityksen arvolupauksen ja Hexagon Manufacturing Intelligence -yrityksen arvolupauksen välillä. Uusi nimemme heijastaa kasvavaa asiantuntemustamme, kykyä tarjota integroituja teollisen valmistuksen ratkaisuja ja tavoitettamme jatkaa kunnianhimoisesti uusien tuotteiden kehittelyä. Nimen muuttaminen Hexagon Manufacturing Intelligence -yritykseksi myös linjaa yrityksemme lähemmäksi Hexagonin yleistä strategiaa, jonka päämääränä on tarjota ohjelmistokeskeisiä tietoteknisiä ratkaisuja kehittämään laatua ja tuottavuutta kaikissa teollisuuden työnkuluissa.

Hexagon Manufacturing Intelligence -nimellä jatkamme vahvuuksiemme hyödyntämistä kansainvälisen huipputason tekniikan innovaatioiden kehittäjänä ja älykkään muutoksen muovaamista valmistusteollisuuden alalla. Työskentelemällä asiakkaittemme kanssa ja vastaamalla heidän tarpeisiinsa jatkamme kehittymistä ja kasvamista ja autamme asiakkaitamme muuttamaan maailmaa.
 

Palvelutarjontamme

Tietyillä teollisuudenaloilla on omat erityishaasteensa ja -tavoitteensa, mutta tuottavuus on keskeinen tekijä kaikilla aloilla tuotantoteollisuuden menestyksen kannalta. Nykypäivänä tuottavuuden jatkuva kehittäminen on välttämätöntä kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta.

Keitä me olemme

Hexagon on johtava sensori-, ohjelmisto- ja autonomisten ratkaisujen maailmanlaajuinen toimittaja. Hyödynnämme dataa parantaaksemme tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua teollisissa, tuotanto-, infrastruktuuri-, turvallisuus- ja mobiilisovelluksissa.