Raskas teollisuus

Metrologian toimittaminen suuressa mittakaavassa keventämään raskaan teollisuuden valmistusprosesseja datasiirtopainotteisen valmistuksen kautta.

Infrastruktuurin jatkuvasti kehittyessä raskailla laiteilla on hyvin tärkeä merkitys kunnianhimoisten projektien suorittamiseen aikataulun ja määrärajojen rajoissa. Rakennus- ja kuljetuskoneiston on toimittava täysin luotettavasti hankalissakin olosuhteissa ja niin on tehtävä myös niiden tarkastamiseen käytettävien metrologialaitteiden. Uudenaikaisten teollisuuden ”raskassarjalaisten” – laivat, junat, sotilaskalusto, maatalouden ja maansiirron laitteet, nosturit ja muut rakennuskoneet – pelkkä koko asettaa raskaan valmistusteollisuuden aivan omalle asteikolleen. Näiden koneiden ja laitteiden koko ja paino voivat ylittää kaikkien muiden koneiden painon, mutta niiden komponentit ovat aivan yhtä monimutkaisia kuin pienemmissäkin koneissa. Mittojen on oltava täsmällisiä millimetrin murto-osien tarkkuudella. Vain silloin voidaan olla varmoja, että valmiit yksiköt toimivat raskaissa tehtävissä eikä koneenkäyttäjien ja kuljetettavien matkustajien turvallisuus ole uhattuna.

Kun kaikki komponentit on mitattu ja todettu oikeiksi, suurikokoiset rakenteet on usein koottava ja kohdistettava paikan päällä. Raskaassa teollisuudessa tämä tarkoittaa mittauslaitteiden viemistä vaativiin olosuhteisiin (esimerkiksi maatalouden ja kaivostoiminnan ympäristöt). Teollisen ympäristön epäpuhtauksilla, tärinällä tai lämpötilan vaihteluilla voi olla vaikutus mittaukseen. Hexagon Manufacturing Intelligence -yrityksen tehokkaat tarkastusteknologiat selviytyvät tehtävästä. Saatavana on valikoima siirrettäviä IP-luokituksella varustettuja ratkaisuja, jotka soveltuvat täsmällisiin dimensiomittauksiin kaikenlaisissa työskentelyolosuhteissa.