Yleinen tuotantoteollisuus

Toleranssien ja tuotantotehokkuuden tasapainotus yleisten valmistusprosessien optimoimiseksi ja tuottavuuden maksimoimiseksi missä tahansa sovelluksissa

Valmistusteollisuuden alalla on paljon kilpailua ja tarjouskilpailujen voittamispaineet tekevät välttämättömäksi koneistettujen osien toimittamisen aikataulun, määrärahojen ja spesifikaatioiden mukaisesti. Useille valmistajille kansainvälisistä yrityksistä toimitusketjun alihankkijoihin ja paikallisiin konepajoihin saakka tarkkuus ja täsmällisyys voivat merkitä eroa menestyksen ja epäonnistumisen välillä. Niin metallista, komposiittimateriaaleista kuin mistä tahansa muista materiaaleista valmistettujen tuotteiden menestyminen riippuu työstökoneen oikeasta ohjelmoinnista ja käyttämisestä, ja osien laadun takaaminen on välttämättömyys.

Koordinaattimittauskoneella (CMM) tehtävä tarkastus on oleellinen osa valmistusprosessia kellojen tarkkuuskomponenteista kodinkoneiden levymetallikoteloihin saakka. Laaduntarkastustiloissa käytettävien mittausjärjestelmien ja tuotantotilojen koordinaattimittauskoneiden lisäksi Hexagon Manufacturing Intelligence toimittaa myös prosessin aikaisessa tarkastuksessa käytettäviä työstökoneiden mittaimia, työkalujen asetuslaitteita, erikoisvalmistussovelluksissa käytettäviä dimensiometrologian erikoisohjelmistoja ja CAD/CAM-ohjelmistoratkaisuja työkalun liikeradan suunnitteluun. Valmistamamme ratkaisut on suunniteltu integroimaan data tuotantoprosesseihin, mahdollistamaan älykkäämpi päätöksenteko, parempi laatu, tuotantotehokkuus ja kiertoajat ja varmistamaan täydellinen tuki yleisen valmistusteollisuuden ja täsmätyöstön alan yrityksille.