Energiantuotanto

Tehokkuuden tehostaminen energiantuotannon teollisuudessa suurialaisella mittauksella ja täsmäosien tuotannolla

Jatkuvasti lisääntyvä riippuvaisuutemme energiasta ja tarve kehittää kestävämpiä tapoja vastata sekä sähkö- että lämmitysenergian kapasiteettia koskeviin vaatimuksiin on yksi vuosisatamme suurimpia haasteita. Ensisijaisena tavoitteena on parantaa uusien uusiutuvien energialähteiden tehokkuuta. Näitä ovat esimerkiksi aurinkovoima, tuulivoima, vesivoima, maalämpö ja biomassateknologiat. Energia- ja voimayhtiöiden on myös löydettävä uusia tapoja käyttää ja optimoida rajallisia fossiilisia polttoainevaroja, joihin sisältyvät hiili, öljy ja kaasu, sekä löytää puhtaampia, turvallisempia tapoja hyödyntää ydinenergian mahdollisuuksia.

Keskeisiä kaikille näille pyrkimyksille ovat kehittyneellä teknologialla varustetut, valtavan suuret teollisuuslaitokset voimalaitosten jättimäisistä kaasuturbiineista aina aurinkopaneelipuistojen aurinkopaneeleihin. Hexagon Manufacturing Intelligence -yrityksen ratkaisuja käytetään kaikilla enegiatuontantoteollisuuden aloilla. Ne tarjoavat täsmällisen mittauksen, jota osien laadun varmistamisessa tarvitaan. Tarkastettavia osia voivat olla hydrauliset pumput, kompressorien komponentit, vaihdejärjestelmät ja suurikokoiset turbiinien lavat vain muutamia mainitaksemme. Siirrettävät nivelvarsimittauslaitteet ja 3D-laserseuraimet ovat elementissään paikan päällä suoritettavissa kokoamis- ja tarkastusprosesseissa, joita tarvitaan varmistamaan tehokkuus tällä tärkeällä nykypäivän teollisuudenalalla. Datapainotteinen suunnittelu auttaa energia-alan yrityksiä parantamaan huomisen virrantuottoratkaisuja.