Ilmailu- ja avaruusteollisuus

Ilmailu- ja avaruusteollisuuden valmistuksen ja lentokoneiden kokoamisen tarkastuksen, vahvistuksen ja jäljitettävyyden tekniset ratkaisut.

Ilmailu- ja avaruusteollisuudessa on paljon kilpailua, ja tuotteen suorituskyky ja tuotteen koko elinkaaren aikainen tuki ovat hyvin tärkeitä markkinoilla menestymisen kannalta. Määräysten muuttumiseen, ympäristönäkökohtiin ja toimintakustannusten alentamiseen liittyvien paineiden takia mittausteknologian ja valmistusprosessien pysähtyminen ei ole mahdollinen vaihtoehto alkuperäisille laitevalmistajille (OEM) tai toimitusketjulle. Tietämyspohjainen valmistus on käymässä välttämättömäksi, koska lentokonevalmistajat käyttävät hajautettua tuotantoa, uusia rakennusmateriaaleja ja tuotantotekniikoita (esimerkiksi materiaalia lisäävä valmistus ja kehittynyt koneistus).

Järjestelmäsuunnittelu ja prosessiin integroitu metrologia ovat pääideoita ilmailualan siirtyessä automaattisten prosessien suuntaan. Ilmailu- ja avaruusteollisuuden insinöörit etsivät uusia tapoja mallintaa, simuloida ja validoida suunnittelua ennen tuotantoa ja lopullista kokoamista ja tukevat näin siirtymistä sataprosenttisesta tarkastuksesta sataprosenttiseen validointiin. Hexagon Manufacturing Intelligence -yrityksen teknologioilla ja ratkaisuilla on tärkeä rooli suunnittelun pätevyyden ja tuotannon tarkkuuden takaamisessa turvallisempien lentokoneiden, helikopterien ja avaruusalusten valmistamiseksi. Yrityksen ratkaisuihin ja teknologioihin sisältyy esimerkiksi 3D-koordinaattimittauskoneita (CMM), jotka tarkastavat lentokoneiden moottorien komponenttien monimutkaiset geometriat, suurikokoisten lentokonerunkojen laserseuraimen ohjaama kokoaminen, kevyiden materiaalien koskettamaton laserskannaus tai optinen mittaus, tilastollinen analyysi ja digitaalinen tiedonsiirto.
 
Aerospace-assembly-teaser

Ilmailu- ja avaruusteollisuuden kokoonpanolaitokset

Tarkka kokoaminen ja rakenteellinen symmetria ovat hyvin tärkeitä tekijöitä tehokkaan aerodynamiikan ja turvallisten toimintojen varmistamiseksi koko tuotteen elinkaaren ajan riippumatta siitä, minkäkokoisesta tai -tyyppisestä lentokoneesta on kyse.

Aerospace-engine-teaser

Lentokoneiden moottorit

Lentokoneiden moottorit koostuvat lukuisista geometrisista komponenteista. Ei ole väliä sillä, onko kyse kevytlentokoneiden pienistä tai keskikokoisista moottoreista vai maailman suurimpien liikennelentokoneiden suihkumoottoreista.

Aerospace-defence-teaser

Puolustusteollisuus

Sotilas- ja puolustustarvikkeiden laadun suojaaminen huoltohenkilökunnan suojaamiseksi

Space-exploration-teaser

Avaruustutkimus

Avaruustutkimus on ollut teknologisen kehityksen kärjessä aina ihmiskunnan ensimmäisestä yrityksestä saavuttaa tähdet.

Ominaisuudet ja edut

HxGN LIVE

Joka vuosi järjestettävä Hexagonin kansainvälinen HxGN LIVE -konferenssi kutsuu mukaan asiantuntevilla puhujavieraillaan, rajattomilla verkottumismahdollisuuksillaan ja...

Ilmailu- ja avaruusteollisuus

Lue lisää siitä, miten ratkaisujamme käytetään ilmailu- ja avaruusteollisuuden valmistusprosesseissa.