Optimoidut Lääkintälaitteiden Tarkastukset

Multi-Purpose-Koordinaattimittauskonekokoonpanolla Lisää Tehokkuutta

Lääkintälaitevalmistajien on usein tehtävä eri materiaaleista valmistetuille osille mittojen laatutarkastuksia, jotka edellyttävät kosketuksettomia mittauksia. Oli mittauksen kohteena sitten talon sisällä tehty osa tai osatoimittajan validointia edellyttävät osat, valmistajat tarvitsevat joustavan ratkaisun, joka mahdollistaa kaikentyyppisten monimutkaisten ominaisuuksien mittauksen. Esimerkiksi ylivaluprosessissa käytetään kahta eri materiaalityyppiä, kuten pehmeää muovi- tai kumimateriaalia ja kovempaa materiaalia. Tällöin voidaan tarvita lukuisia erilaisia mittaustekniikoita koskettavat ja kosketuksettomat mittaukset mukaan lukien.

Sopivan, tämäntyyppisiä prosesseja tukevan mittausratkaisun löytäminen voi olla haasteellista, koska monien mittausjärjestelmien joustavuus on rajallinen. Useimpien ratkaisujen käyttö rajoittuu yhteen anturityyppiin ja niiden mukauttaminen on vaikeaa, kun uusi sovellus vaatii lisäominaisuuksia. Käytännössä useimpien lääkinnällisten laitteiden ja välineiden kohdalla useiden antureiden yhdistelmä on paras ratkaisu. Monianturinen järjestelmä tehostaa mittausprosessia poistamalla materiaalin käsittelytoimet järjestelmiä vaihdettaessa, kun osat edellyttävät erilaisia mittauksia. Monianturiset järjestelmät myös alentavat vaadittavan laitteiston kokonaiskustannuksia, sillä ne mahdollistavat yhden, joustavuutensa ansiosta kaikkia valmistettavien tuotteiden laatuvaatimuksia tukevan järjestelmän käytön.

Pehmeiden materiaalipintojen skannaus
Hyvä esimerkki ylivaluprosessin käyttökohteista ovat tartuntapinnalla tai tiivistepinnalla varustetut lääkintälaitteet. Lukuisia erityyppisiä materiaaleja mitattaessa haasteena on sekä kyetä mittaamaan pehmeät materiaalipinnat tehokkaasti ilman poikkeamia että mitata kovemmat ominaisuudet vaadittavalla tarkkuudella.

Hexagon Manufacturing Intelligencen HP-S-X1H on analoginen skannausanturi, jonka avulla käyttäjät voivat mitata tarkkaan kovemmat materiaalipinnat. Anturi pystyy mittaamaan monessa eri tilassa, kuten erillisten pinnan pisteiden mittaus suurimmalla geometrisellä tarkkuudella ja koskettava skannaus tiheämpiä muotoa ja profiileja koskevia mittaustietoja varten. Anturin yhteydessä voidaan käyttää myös muita erityisiä skannaustiloja, kuten itsekeskitys urien sijainnin mittaukseen ja ominaisuusohjattu skannaus epätavallisten pintaominaisuuksien varalta.

Nopeampaa tiedonkeruuta varten kosketukseton HP-L-laserskanneri kerää tarkat pistepilvitiedot ja takaa mahdollisimman suuren suorituskyvyn monimutkaisten pintojen ja vaikeasti mitattavissa olevista materiaaleista valmistettujen työkappaleiden mittauksissa. Suuremman tuottavuuden ja lyhyempien mittausaikojen lisäksi HP-L-laserskanneri suoriutuu kaikista osan mittauksista ja tunnistaa paikalliset poikkeamat. HP-L-anturi sopii erinomaisesti ohutseinäisten osien, pehmeiden materiaalien, levymetalliosien ja vapaamuotoisten pintojen tarkastukseen.

Mikään ei ole mahdotonta
Joissain tapauksissa valmistajat voivat käyttää läpikuultavia materiaaleja ylivaluprosessissa. Tämäntyyppisten materiaalien kohdalla optinen HP-C-VE-anturi takaa tarkan mittauksen, jossa laserskannerista hajaantuva valo voi vaikuttaa mittaustuloksiin.

Lisäksi HP-C-VE on täydellinen ratkaisu, kun mittauksen kohteena olevat osat edellyttävät mittaamista ahtaissa tiloissa tai mitattavat ominaisuudet ovat erittäin pieniä, eikä kytkevän anturin suorituskyky ole enää riittävä. HP-C-VE-anturin optisten ominaisuuksien ansiosta käyttäjät voivat tarkastaa osan kaikki alueet huomattavasti tehokkaammin valaisemalla tarkastettavat ominaisuudet vinosti ylhäältä.

Mittauksista tinkimättä
Kun eteen tulee osia, joiden ominaisuuksien ja materiaalien mittaukseen mikään yhden anturin järjestelmä ei pysty, ratkaisuksi on harkittava monianturista mittausjärjestelmää.  Useiden anturien tuki on kuitenkin vain yksi tärkeä osatekijä päätöksenteossa. Tuettavien anturien tyyppi on tärkeä tekijä, mutta myös järjestelmän toiminnalliset valmiudet vaikuttavat. Esimerkiksi työkalun vaihdon helppous ja tehokkuus kunkin anturin kohdalla on tärkeää, kuten myös tulevaisuudessa yhteensopivuus uuden anturitekniikan kanssa. Tätä varten Hexagon kehitti Multi-Purpose-ominaisuuspaketilla varustetun GLOBAL S -koordinaattimittauskoneen. Multi-Purpose-paketti sisältää HR-R-vaihtotelineen, joka varmistaa luotettavan hands-free-käytön, lyhentää mittausjakson kestoa ja käyttäjältä vaadittavaa aikaa. HR-R-teline tukee koko GLOBAL S -anturivalikoiman kaikkia vaadittavia kiinnitysliitäntöjä, kuten HP-L-pistelaseranturin ja HP-C-VE-kamera-anturin lämmitysliitäntöjä, joten mittausrutiineissa ei esiinny lainkaan viivettä.

Useita erityyppisiä työkappaleita valmistaville tai erilaisilla ominaisuuksilla, lukuisilla materiaalityypeillä tai vaihtelevilla pintaominaisuuksilla varustettuihin osiin keskittyville valmistajille mittausstrategian joustavuus on välttämätöntä tuottavuuden ylläpitämisen kannalta. Multi-Purpose-ominaisuuspaketilla varustettu GLOBAL S on all-in-one-ratkaisu tällaisten osien ja ominaisuuksien mittaamiseen. Koskettavien ja useiden kosketuksettomien anturien yhdistelmän sekä anturin vaihtotelineen ansiosta valmistajat saavuttavat kaikkein haastavimpien työnkulkujen optimoinnin edellyttämän joustavuuden ja toistettavuuden.©2018 Hexagon AB ja/tai sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan tiedot ovat tarkkoja niiden julkaisupäivästä lähtien.Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Optimoidut Lääkintälaitteiden Tarkastukset

GLOBAL S

Hexagon Manufacturing Intelligencen GLOBAL S -koordinaattimittauskone käynnistää tuottavuutta lisäävän EPS-sarjamme (Enhanced Productivity Series) ja täydentää...

HP-C-VE Vision Sensor

HP-C-VE is a camera for use on a CMM. The 2D light sensitive CCD and the integral LED illumination allow an area of the measured component to be illuminated and viewed....

HP-L-10.6 Laser Scanning Sensor

HP-L laser scanners deliver maximum performance for complex surfaces and workpieces made of materials that are difficult to measure. These flexible laser scanners turn...

Optimoidut Lääkintälaitteiden Tarkastukset

HxGN LIVE

Joka vuosi järjestettävä Hexagonin kansainvälinen HxGN LIVE -konferenssi kutsuu mukaan asiantuntevilla puhujavieraillaan, rajattomilla verkottumismahdollisuuksillaan ja...