Suuritehoisten osien tarkkuusmittausta

Leitz pmm-c -koordinaattimittaus-koneet erittäin tarkkoihin ja tehokkaisiin mittauksiin

Voimansiirron osien tuotannolle asetetaan erittäin tiukat vaatimukset. Toleranssit ovat hyvin pieniä ja sallivat vain mikroniluokan poikkeamat. Tämä on välttämätöntä näiden suuritehoisten osien optimaalisen käytön kannalta. Esimerkiksi erityisellä huolellisuudella valmistettujen moottorilohkojen ja akselien laadunvarmistus toteutetaan entistäkin suuremmalla tarkkuudella. Hexagon Manufacturing Intelligencen Leitz PMM-C  -sarjan koordinaattimittauskoneet mahdollistavat mittausten tekemisen niiden vaatimalla suurella tarkkuudella.

Precision-measurment-for-Gear-box

Tiukat toleranssit vaativat suurta mittaustarkkuutta

Mittausepävarmuuden ja toleranssin välisessä suhteessa tavoitteena on 1:10 tuotteen geometrian puitteissa. Tämä tarkoittaa, että välys 0,01 millimetrin toleranssilla vaatii 1 mikrometrin mittaustarkkuuden. Tämä havainnollistaa hyvin, miten tarkkaan valmistetut osat on tutkittava. Korkean tarkkuuden lisäksi mittaukset on tehtävä myös optimaalisessa ajassa, jotta prosessit vastaavat tarkkaan synkronoituja tuotantoprosesseja.

Koneen rakenteen absoluuttinen mitanpitävyys takaa mahdollisimman suuren tarkkuuden

Leitz PMM-C -sarjan konekonsepti on ainutlaatuinen. Siinä hyödynnetään suljetun rungon rakennetta. Suljettu runko koostuu kiinteästä graniittialustasta, kiinteästä sillasta ja valurautaisista tuista sekä graniittisesta poikkipalkista. Koneen muotoilu takaa akselien erittäin suuren jäykkyyden. Kiinteän sillan lisäksi Leitz PMM-C -sarjan tuotteissa on niille tunnusomainen liikkuva pöytä. Leitz PMM-C -sarjan koordinaattimittauskoneissa on tarkat 5 nanometrin teräsasteikot ja inkrementaaliset enkooderit. Näin taataan erittäin korkea tarkkuus ja erinomainen toistettavuus.

Oikea mittausmenetelmä koskettavilla tai kosketuksettomilla mittakärjillä

Koskettavat 3D-mittakärjet mahdollistavat ihanteellisen pistemittauksen miltä tahansa työkappaleen pinnalta avaruudessa. Käyttäjä voi vapaasti valita anturiksi yhden pisteen mittaavan anturin tai skannausanturin. Järjestelmän optiset anturit mahdollistavat kaikentyyppisten pintojen mittauksen alle mikrometrin tarkkuudella. Leitz PMM-C -koordinaattimittauskone on täydennettävissä pinnankarheuden mittaavalla PROFILER R -kosketusanturilla.

Yhdessä automaattisessa mittausvaiheessa kerätään tiedot niin muodosta ja asennosta kuin määritetään lukuisat pinnankarheuden parametrit kansainvälisten standardien mukaisesti.

Ohjelmistovaihtoehdot varmistavat vaatimusten mukaisen mittausjärjestelmän

Käytettävä ohjelmisto määrittää merkittävissä määrin sovellusalueen. Eri vaihtoehdoista valitsemalla Leitz PMM-C voidaan mukauttaa täydellisesti vaadittavien sovellusalueiden vaatimuksiin. Erityisesti voimansiirron osien kohdalla käytettävissä on muodon ja asennon arvioinnin lisäksi suuri joukko erilaisia vaihtoehtoja. Vaihtoehdot mäntien, hammaspyörien ja nokka-akselin osien kuluneisuuden mittaukseen ja laadun arviointiin, sekä venttiilin istukoiden mittaukseen, mahdollistavat mittausjärjestelmän käytön lukuisissa eri sovelluksissa. Leitz PMM-C ei ole ainoastaan koordinaattimittauskone, vaan myös hammaspyörien mittauskeskus ja muodon tarkastusjärjestelmä.

Suuritehoisten osien tarkkuusmittausta

Leitz PMM-C

The Leitz PMM-C is a fixed bridge/moving table-type coordinate measuring machine.

HxGN LIVE

Joka vuosi järjestettävä Hexagonin kansainvälinen HxGN LIVE -konferenssi kutsuu mukaan asiantuntevilla puhujavieraillaan, rajattomilla verkottumismahdollisuuksillaan ja...