Lavat

Potkurien, turbiinien ja roottorien lapojen valmistusta, mittausta ja kunnossapitoa tukevat ratkaisut lukuisiin teollisiin sovelluksiin.

Measuring aerofoil blades in a fraction of the time

The inspection of aerofoil blades can be time consuming. Quality control can take almost as long as the production process itself because it requires extremely high levels of accuracy and precision. 

Reducing Blade Inspection Times By Up To 50%

Technology advances make it possible to choose both higher throughput and accuracy when measuring fan and turbine blades.

Erittain Tehokas Ratkaisu Lentokonemoottoreiden Siipien Tarkastukseen

Osien valmistuksen on tapahduttava yhä nopeammin ja tiukemmilla toleransseilla. Ilmailuteollisuuden markkinoilla tähdätään erityisesti suuritehoisten moottorien valmistusmäärien nostamiseen ja merkittäviin parannuksiin polttoainetehokkuudessa. Nykyisin valmistusprosessien valvonnassa ja valmiiden siipien validoinnissa käytössä olevat mittausmenetelmät voivat aiheuttaa pullonkauloja ja hidastaa uusien moottoreiden tuotantoa. GLOBAL Advantage HTA vastaa suihkumoottorien valmistajien tarpeisiin löytää mittaustekniikoita, jotka tuottavat kattavammin tietoa ja lyhentävät mittausjaksoja 60 % verrattuna nykyisiin koskettaviin skannauskoneisiin.

Accelerated Turbine Blade Measurement

Highly complex and time-sensitive manufacture of turbine blades requires fast measurement directly within the manufacturing process. Time-optimised blade measurement can be carried out with the Leitz SIRIO BX from Hexagon Manufacturing Intelligence in the manufacturing environment.

Quality Assurance of Turbine Blades

The functional properties of turbine blades are multifaceted. A curved surface gives them aerodynamic properties, and specially shaped cooling holes ensure their thermal stability.