Ennaltaehkäisevä huolto

Ennaltaehkäisevä huoltopalvelu tunnistaa ja auttaa välttämään kalliit korjausongelmat ennen niiden tapahtumista

Monet ihmiset ovat virheellisesti siinä käsityksessä, että koordinaattimittauskoneen ja siirrettävän järjestelmän optimaalisen käyttökunnon säilyttäminen vaatii ainoastaan kalibrointia. Ennaltaehkäisevä huolto on tärkein lisäaskel laitteiden huolenpidossa, joka lisää laitteiden toimintavarmuutta ja välttää mahdolliset edessä olevat ongelmat.

Jotkut ihmiset ajattelevat pelkästään ennaltaehkäisevästä huollosta aiheutuvia kustannuksia ja unohtavat huomioida kaikki sen mukanaan tuomat edut. Ennaltaehkäisevä huolto pitää järjestelmät huippukunnossa ja voi auttaa välttämään tulevat kalliit korjaustyöt. Ennaltaehkäisevä huolto voi minimoida ennakoimattomat seisokit ja parantaa koordinaattimittauskoneen tai siirrettävän järjestelmän yleistä suorituskykyä. Pelkästään yhden hätätilanteeseen liittyvän huoltokäynnin välttäminen kattaa helposti ennaltaehkäisevän huoltopalvelun lisäkustannukset.

Ennaltaehkäisevä huolto ei merkitse pelkästään laitteiden silmämääräistä tarkastusta. Ennaltaehkäisevä huoltopalvelu sisältää järjestelmän täydellisen puhdistamisen, tarvittavien tarkistusten ja säätöjen toteuttamisen, suositukset kuluneiden osien vaihdosta ja kalliiden korjausongelmien tunnistamisen ja ehkäisemisen.

Tästä syystä määräaikainen ennaltaehkäisevä huolto on niin tärkeää. Ennaltaehkäisevä huolto kannattaa ajoittaa seuraavan kalibrointipalvelun yhteyteen. Jos laitteita käytetään jatkuvasti useamman kuin yhden työvuoron aikana tai niitä käytetään tuotantotiloissa, ennaltaehkäisevä huolto on suositeltavaa toteuttaa puolen vuoden välein laitteiden parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Säännöllinen ennaltaehkäisevä huolto on kannattavaa ehdottomasti sekä ajan että rahan suhteen. Se on helppo tapa varmistaa koordinaattimittauskoneen ja siirrettävän järjestelmän oikea toiminta ja turvata investointisi.
 

Palveluesite

Maailmanlaajuinen Verkosto Paikallista Palvelua

Contact us

Have question for our sales or customer services teams? Contact us through these forms and we will get right back to you.

Alternatively call our teams on one of the following numbers:

Customer Relations Group: 800.274.9433
Service & Support: 800.343.7933