Kalibrointi ja sertifiointi

Varmista järjestelmän tarkkuus ja toistettavuus säännöllisellä sertifioinnilla ja kalibroinnilla

Sertifioinnilla varmistetaan, että mittauskone täyttää alkuperäisen valmistajan eritelmät. Kalibroinnissa kone palautetaan vastaamaan vaadittujen standardien eritelmiä.

Tarkastusvälineisiin sijoitetun pääoman jatkuvan tuoton varmistamiseksi Hexagon Manufacturing Intelligence suosittelee kaikkien mittauskoneiden vuosittaista tarkastamista, sertifiointia ja tarvittaessa uudelleenkalibrointia (laitteiston ylläpitosopimus sisältää tämän vuosittaisen palvelun). Koska koordinaattimittauskoneisiin kohdistuva mekaaninen rasitus on vähäistä koko niiden käyttöiän aikana, useimmiten tämä huoltopalvelu on rutiininomainen suorituskyvyn verifiointi. Siirrettävien järjestelmien, joiden paikkaa vaihdetaan säännöllisesti, kohdalla suositellaan vuosittaista kalibrointia. 

Koneen toiminnassa on kuitenkin saattanut tapahtua rakenteellisia tai toiminnallisia muutoksia, esimerkiksi törmäyksen seurauksena tai ympäristöolosuhteiden, kuten maanjäristyksen tai maan vajoamisen seurauksena. Samoin äärimmäisille lämpötiloille altistuminen ja nesteiden läikkyminen voi vaikuttaa siirrettävien järjestelmien tarkkuuteen. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa havaitaan merkittäviä poikkeamia viimekertaisesta tarkastuksesta, koneeseen voidaan tehdä säätöjä erikoisvälineillä. 

Hexagon Manufacturing Intelligencellä on lukuisia ISO/IEC 17025 -akkreditoituja huoltokeskuksia, jotka tekevät kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin, kuten ISO 10360 -standardiin, perustuvia kalibrointeja. Akkreditointi tarkoittaa, että kalibrointilaboratoriomme ovat teknisesti päteviä tarjoamaan sinulle tarvitsemasi palvelut. 

Kun haluat keskustella sinun yrityksesi kalibrointi- ja sertifiointitarpeista, käänny paikallisen Hexagon-huoltotiimin puoleen.

Palveluesite

Maailmanlaajuinen Verkosto Paikallista Palvelua

Yhteystiedot

Hexagon Metrology Oy 
Atomitie 5 b
00370 Helsinki 
Finland
 
Myynti: +35850 4634174
Huolto: +35840 5289072
Tilaukset ja tiedustelut: info.fi@hexagon.com

Myynti Asiakaspalvelu