LightRunner

Edistyksellinen asemointijärjestelmä takaa nopeammat, yksinkertaisemmat ja tarkemmat optiset 3D-mittaukset

LightRunner on asemointijärjestelmä, joka vie automatisoidut optiset 3D-mittaukset uudelle tasolle korvaten kartoitusprosessin, ja yksinkertaistaa asetuksia ja lyhentää jaksoaikoja.

Tuotannon tuottavuuden jatkuva parantaminen perustuu älykkäämpää työskentelytapaa tukevien tekniikoiden käyttöönottoon. Toimintojen optimointi tietopohjaista älykkyyttä hyödyntämällä antaa mahdollisuuden muuttaa niin työskentelytapaa kuin saavutettavia tuloksia. LightRunner tarjoaa valmistajille älykkäämmän lähestymistavan optisten 3D-mittausten automatisointiin.

Edistyksellisiin ohjelmistoalgoritmeihin yhdistettyyn kuvion heijastamistekniikkaan perustuva LightRunner hyödyntää sisäänrakennettua älykkyyttä tärkeiden toimintojen automatisointiin läpi mittausprosessin. Näin se vähentää käyttäjän työkuormaa ja koulutusvaatimuksia ja parantaa tuottavuutta lisäämällä solun kapasiteettia.

LightRunner heijastaa miljoonia viitepisteitä sisältävän kuvion osaan mittauksen aikana, mikä tarjoaa ainutlaatuisen tavan saavuttaa absoluuttinen viitesijainti ruuduille optisessa 3D-mittaussolussa. Järjestelmä poistaa täysin kartoituksen tarpeen uusien osien asetuksissa ja osien mittauksen aikana, mikä yksinkertaistaa työnkulkua ja lisää solun käyttökapasiteettia. 

LightRunner-järjestelmässä ei myöskään tarvitse tallentaa viitepintoja automatisoituja mittausjärjestelmiä varten. LightRunner-järjestelmän ansiosta optiset 3D-järjestelmät eivät enää ole riippuvaisia robotin toistettavuudesta, joten lämpötilan kompensointia ei tarvita. Mittausjakso ei enää sisällä robotin vakautusjaksoa, mikä tuo lennossa tehtävät mittaukset entistä lähemmäksi. 

LightRunner myös lyhentää merkittävästi uusien osien ohjelmointiaikoja luomalla CoreView-metrologiaohjelmiston avulla automaattisesti alkuohjelman, jota käyttäjät voivat hienosäätää. Ohjelman varmennus vaihtojen välissä jää myös historiaan. Näin käyttäjiltä säästyy aikaa, kun koko ohjelmaa ei tarvitse käydä läpi aina kun ongelma havaitaan ja muutoksia tehdään. 

LightRunner-ratkaisu sijoittaa ruudut suoraan osan koordinaattijärjestelmään. Koska LightRunner referensoi osan pinnalla, se takaa ehdottoman tarkkuuden ja varmistaa optisen 3D-mittausjärjestelmän vastaavuuden. LightRunner-järjestelmän yhteydessä käytettäviä mittaussoluja ei enää tarvitse yhdistää koordinaattimittauskoneeseen, ja niiden tarkkuus voidaan tarkistaa koko ajan asemointijärjestelmällä.

LightRunner on saatavissa 360º Cell -ratkaisun automatisoidulla mittaussolulla varustettuna.
 

LightRunner

Omat tietosi
Yrityksesi tiedot
Todistetusti tuotantotiloihin sopiva
Yksinkertaisista tuotantotiloihin sopiviksi testatuista komponenteista koostuva LightRunner-järjestelmä on kestävä ratkaisu tuotantotiloihin, ja se sietää olosuhteissa, kuten lämpötilassa ja ympäristön valaistuksessa tapahtuvia muutoksia.

Lyhyemmät mittausten jaksoajat
Koska tarvetta robotin vakautusajalle ei ole, LightRunner tuo lennossa tehtävät mittaukset entistä lähemmäksi ja se voi parantaa Hexagonin optisten 3D-mittaussolujen tuottavuutta jopa 30 %. Ratkaisu voi myös lyhentää koko osan kuvaamisesta raportointiin kuluvan ajan alle puoleen muiden automatisoitujen 3D-mittausjärjestelmien ajasta.

Entistä parempi mittausteho
LightRunnerin absoluuttinen asemointi parantaa koko prosessin tarkkuutta ja toistettavuutta. LightRunnerilla varustetut optiset 3D-mittausjärjestelmät takaavat jatkuvasti järjestelmän tarkan suorituskyvyn ja vakaan prosessinohjauksen, ja tuovat varmuutta toimintoihisi.

Pitkäaikainen korrelaation vakaus
LightRunner tarjoaa pitkäaikaisen korrelaation vakauden optisiin 3D-mittausjärjestelmiin. Sen ansiosta voit luottaa täysin järjestelmän suorituskykyyn ilman tarvetta KMK-korrelaatiolle.

Nopeampi ohjelmointi
LightRunner mahdollistaa virtuaalisen ohjelmointitoiminnon käytön CoreView-metrologiaohjelmistossa. Voit luoda automaattisesti alkuosaohjelman, mikä lyhentää ohjelmointiaikoja jopa 75 % verrattuna perinteisiin menetelmiin samassa ohjelmistossa. 

Ei tarvetta kartoitukselle tai merkeille
Useimmat optiset 3D-mittausratkaisut edellyttävät osan kartoitusta merkeillä alkuasetusten aikana, ja jotkut jopa mittauksen aikana. LightRunner poistaa tämän prosessin vaiheen kokonaan, samoin viitekehysten ja ohjelman varmennusprosessin tarpeen, yksinkertaistaen uuden osan asetusten määrittämistä.

Minimaaliset asennuskustannukset
LightRunnerin edistyksellinen asemointitekniikka varmistaa tarkat tulokset ilman hienostuneiden automaatiotekniikoiden, logistiikan tai työkalujen lisäämistä, joten kalliita investointeja uusiin robotteihin, älykkäisiin osajärjestelmiin tai uusiin kiinnityksiin ei tarvita.

Alhainen virrankulutus
Toisin kuin muut järjestelmät, joiden virta on jatkuvasti kytkettynä, LightRunnerin LED-valot palavat vain sekunnin murto-osien ajan. Tämä alentaa merkittävästi virrankulutusta ja siten käyttökustannuksia, parantaa kestävyyttä ja ympäristöystävällistä lähestymistapaa tuotantoon.
360° Cell Powered by Lightrunner Brochure
360° Cell Brochure

HxGN LIVE

Joka vuosi järjestettävä Hexagonin kansainvälinen HxGN LIVE -konferenssi kutsuu mukaan asiantuntevilla puhujavieraillaan, rajattomilla verkottumismahdollisuuksillaan ja...