Tilastollisen prosessinohjauksen (SPC) ohjelmistot

Kaikenkokoisten ja eri toimialoja edustavien valmistajien tarpeisiin sopivat, täydelliset datanhallinnan ja tilastollisten arviointimenetelmien välineet tarjoavat Hexagon Manufacturing Intelligencen tilastollisen prosessinohjauksen (SPC) ohjelmistoratkaisut tukevat laadunvarmistusta, suorituskyvyn arviointia ja parametripohjaista prosessinohjausta.

Q-DAS Statistics

Q-DAS software is specialised in the computerisation of statistical procedures with a focus on quality management applications including Statistical Process Control (SPC).

eMMA

Mittatietojen hallintaan, laadunsuunnitteluun ja analysointiin kehitetty eMMA-ohjelmistopaketti tuo tuotekehityksen ja mittaustekniikan lähemmäksi toisiaan.

Q-DAS Statistical Software Webinar

Q-DAS Web will change the way you think about data analysis