QUINDOS 2019.2 -version uudet ominaisuudet

QUINDOS-ohjelmiston kahden vuosittaisen pääversion toinen julkaisu tuo ohjelmistoon uuden ominaisuuskohtaisen mittausepävarmuuden varmistukseen tarkoitetun VCMM II -toiminnon

QUINDOS 2019.2 -versio sisältää uuden testiominaisuuskohtaisen mittausepävarmuuden määritykseen tarkoitetun QUINDOS Virtual CMM – VCMM II -ominaisuuden. Saksan kansallisen metrologian laitoksen PTB:n (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) varmentama malli perustuu viimeisimpiin matemaattisiin malleihin ja teknisiin standardeihin ja se käyttää tietokonepohjaista simulointia standardin VDI/VDE 2617 lomakkeen 7 mukaisesti.

Lisätietoa uusista ominaisuuksista saat valitsemalla alta Ominaisuudet ja edut.

QUINDOS-ohjelmiston vuoden 2019 versio laajentaa hammaspyörämoduulien toimintoja:
  • Hioma- ja leikkuutyökalun poikkeaman määritys
  • Asteittain kaventuvan hammasmuodon viisteen arviointi etuosan suunnassa aventimien hiomastrategian tarkastukseen rengasurilla
  • Optimoitu ja päivitetty Hirth-toiminto
  • QUINDOSin hammaspyörätoiminnossa on uusi kattava kaavio, joka visualisoi graafisesti hammaspyörän kierteen ja profiilin arvioinnit tiivistetyssä muodossa. Erikoismittauksiin on myös lisätty 3 pallon mitta
QUINDOS 2019.2 sisältää myös erilaisia parannuksia ja vakautta parantavia korjauksia.
Omat tietosi
Yrityksesi tiedot

UUTUUS: QUINDOS Virtual CMM – VCMM II -toiminto saatavissa
Saksan kansallisen metrologian laitoksen PTB:n varmentama Virtual CMM simuloi ominaisuuskohtaisen mittausepävarmuuden

VCMM-QUINDOS-2019-R2VCMM II -toimintoa käytetään tehtäväkohtaisen mittausepävarmuuden määritykseen ja dokumentointiin
koskettavissa mittauksissa koordinaattimittauskoneilla ilman kääntöpöytää. Testiominaisuuksien yksilöllinen mittausepävarmuus määritetään PTB:n uusimpien matemaattisten mallien mukaisesti. PTB:n numeerinen simulointi on nykyinen standardi. Se ottaa huomioon uudet vaikutukset ja niiden korrelaatiot monimutkaisten mittaustehtävien vaatimuksissa käyttäen nykypäivän mittauslaitteiden teknisiä standardeja. Skannauksen, työkalujen, työkalunvaihtojen, ympäristöolosuhteiden ja itse työkappaleen vaikutus ovat kaikki osa tätä määritettyä mittausepävarmuutta. VCMM II -toiminto tarjoaa tehokkaat ja luotettavat menetelmät valvoa ja varmistaa mittausten yhdenmukaisuus nykyisten standardien kanssa.

Ominaisuuskohtaisen mittausepävarmuuden simulointi tehdään kullekin yksittäiselle testiominaisuudelle
mittauksen jälkeen. Simulointi perustuu mittausepävarmuuteen vaikuttaviin tekijöihin todellisella koordinaattimittauskoneella määritettynä. Ne tallennetaan parametrisarjaan koordinaattimittauskoneen digitaalisena toisintona.

Huoltotiimi auttaa parametrisarjan alkumäärityksessä ja suorittaa
jäännösvirheen määrityksen koneella. Ympäristöolosuhteet (lämpötila) ja vaikuttavat
tekijät määritetään ja dokumentoidaan. Jäännösvirheen määritys edellyttää kelvollista hyväksynnän
testiä standardin EN ISO 10360-2:2002-05 mukaisesti. Mittauskoneen vaatimustenmukaisuus tulee varmentaa.

Käyttäjä voi säännöllisesti tallentaa sovelluslähtöiset vaikuttavat tekijät riippumattomasti. Henkilökuntamme antaa vaadittavan koulutuksen. Saat tietoa parhaista käytännöistä
osaohjelman luonnin yhteydessä sekä ohjeet toiminnon yksittäisten komentojen käyttöön. Simuloinnin kesto (simulointiajojen määrä) ja ajoitus riippuvat sovellustyypistä.

Niitä voi säätää yksilöllisten mittaustehtävien mukaan ja näin vastata joustavasti tarkkuus-ja tehokkuusvaatimuksiin. Tämä QUINDOS-ratkaisu tarjoaa jäsennellyn käyttöliittymän, joka ohjaa käyttäjää asianmukaisten vaiheiden läpi tehtävän määrityksestä lopulliseen raporttiin. Mittausepävarmuus voidaan tulostaa arvona yksilöllisesti kullekin ominaisuudelle raportissa ja myös graafisesti. Graafinen tulostus voidaan eriyttää saapuville ja lähteville tarkastuksille, tai perinteisen QUINDOS-grafiikan mukaisesti ilman erillistä epävarmuuden esitystä.

Lisätietoa PTB:n uusimman VCMM:n (virtuaalisen koordinaattimittauskoneen) toimintaperiaatteesta on seuraavilla sivuilla.

Suositeltavat järjestelmävaatimukset 

Käyttöjärjestelmä 
QUINDOS 2019 R2 toimii 64-bittisessä Windows 10 -käyttöjärjestelmässä. Vähimmäisvaatimuksena on Windows® 10 versio 1607 ja suositeltu versio on Windows® 10 versio 1803. Tätä QUINDOS-versiota voi käyttää myös 64-bittisessä Windows 7® -käyttöjärjestelmässä, mutta tuki ja käyttöjärjestelmään liittyvien virheiden korjaukset ovat rajalliset.

Microsoft .NET Framework 
Jos Microsoft.NET Framework 4.7.1 ei ole asennettuna Windowsia varten, QUINDOS-asennusohjelma asentaa sen.

Laitteisto
Suosittelemme seuraavaa laitteistokokoonpanoa QUINDOS-ohjelmistoa käytettäessä
paketti mukaan lukien CAD-toiminnot ja käytettäessä QUINDOS-ohjelmistoa yhdessä QUINDOS
Reshaper -toiminnon kanssa tai I++Simulator-ohjelmistopaketin kanssa.

  • Suoritin: 2 GHz;4C ja 8,25 Mt välimuistia
  • RAM: 32 Gt, 2,666 MHz
  • Grafiikkakortti: NVIDIA® Quadro® P4000, 8 Gt, 4 DP (5820T)
  • Kiintolevy: 1 x 256 Gt SSD HD, 1 x 1 Tt SATA HD
  • TFT-näyttö: 24 tuumaa (näytön resoluutio 1920 x 1200)

Suosittelemme toista TFT-näyttöä. 

Toinen verkkokortti (vaaditaan koneen tietoliikennettä varten)

Tarkista, vaaditaanko vanhemman koneen liittämiseen sarjaliitäntä.

Huomioi myös julkaisutiedot.

Download QUINDOS

HxGN LIVE

Joka vuosi järjestettävä Hexagonin kansainvälinen HxGN LIVE -konferenssi kutsuu mukaan asiantuntevilla puhujavieraillaan, rajattomilla verkottumismahdollisuuksillaan ja...