ROBODYN

Järjestelmä teollisuusrobottien kalibrointiin ja ISO-standardin mukaiseen suorituskyvyn testaukseen.

Robottien kalibrointi- ja tarkastusjärjestelmä RoboDyn on kokonaisvaltainen ratkaisu robotiikan ohjaukseen. Se on yksinkertainen keino hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla automaatiojärjestelmien tarjoama tarkkuus, joustavuus ja älykkyys.

RoboDyn laskee robotin tukiaseman linjauksen ja työkalun keskipisteen poikkeamat ja tekee suoraan korjaukset ja muutokset robotin parametreihin. Se on täydellinen ratkaisu robottien absoluuttisen kohdistuksen ja suorituskyvyn parantamiseen. ISO 9283 -standardin vaatimukset täyttävä RoboDyn takaa tarkkuuden ja luotettavuuden kaikissa automatisoitujen toimintojen vaiheissa.

Helppokäyttöinen RoboDyn mahdollistaa robottimallien muokkauksen paikan päällä ja sitä seuraavan nopean uudelleenkalibroinnin. Täyden offline-simulointitoiminnon rinnalla RoboDyn kykenee parantamaan prosessin tuottavuutta valmistuksen, asennuksen, testauksen ja logistiikan alalla.

Staattista ja dynaamista tiedonkeruuta varten RoboDyn-ohjelmistoa käytetään Leica Absolute Tracker -laserseuraimeen yhdistettynä. Näin käytettävissä ovat Leica Absolute Trackerin tarkkuus ja nopeus sekä laaja mittausalue, siirrettävyys ja kuuden vapausasteen mittaukset.
 
Omat tietosi
Yrityksesi tiedot

ROBODYN-SIMULAATIO 
Robodyn-simulointimoduulia voidaan käyttää tähtäyslinjaan liittyvien ongelmien mallintamiseen ja analysointiin sekä reitin luomiseen offline-tilassa ennen fyysiseen järjestelmään yhdistämistä.

 • reitin käytettävyyttä koskeva palaute (nivelten liikeradan rajoitukset, käänteinen kinematiikka, jne.)
 • simulaatio: PTP, viiva, kaari ja käyrän liike
 • robotin liikkeiden analysointi kaksiulotteisilla järjestelmillä.

ROBODYN-KALIBROINTI
Kalibrointimoduuli tarjoaa nopean ja intuitiivisen prosessin robotin linjaukseen laserseuraimen kanssa ja robotin kinemaattisen konfiguraation kalibrointiin, jolloin tuloksena on parantunut absoluuttinen kohdistustarkkuus. 

 • tukiaseman linjauksen ja työkalun keskipisteen poikkeaman laskenta
 • DH-parametrien kalibrointi standardi- tai muunnettujen menetelmien mukaisella tarkkuudella
 • kalibrointireittien automaattinen luonti
 • joustavat kalibroinnit toimintaympäristön ja lämpötilan vaihtelun mukaan
 • lineaaristen akselien tuki
 • liitäntä robotin kanssa suoran tiedonsiirtoyhteyden, I/O-liitännän tai vakaan anturin välityksellä takaa mahdollisimman suuren joustavuuden ja yhteensopivuuden.

ISO 9283 -STANDARDIN MUKAINEN ROBODYN-SUORITUSKYKYTESTI
ISO-testimoduuli mahdollistaa minkä tahansa teollisuusrobotin tarkkuuden ja suorituskyvyn testauksen ISO 9283 -standardin mukaisesti. 

 • ISO 9283 -standardin vaatimusten mukainen
 • vaadittujen testien ja keston joustava määritys
 • robotin tarkastusreittien automaattinen luonti
 • työskentelyalueiden joustava määritys
 • robotin ja laserseuraimen suora ohjaus
 • numeerisen ja graafisen tarkastusraportin luonti.
ROBODYN Software Download (Access requires registration)

Leica Absolute Tracker AT930

The Leica Absolute Tracker AT930 is the next generation 3D laser tracker to feature the Leica Absolute Interferometer (AIFM), giving high-speed dynamic measurement...