Production Software

Offering a range of CNC simulation software, factory automation solutions and computer-aided manufacturing (CAD CAM) packages specified for different production methods, Hexagon Manufacturing Intelligence’s production software solutions help manufacturers produce parts right first time.

Tietokoneavusteisen valmistuksen (CAD/CAM) ohjelmistot

Tuotteiden suunnittelua ja valmistusta tukeva Hexagon Manufacturing Intelligencen CAD/CAM (tietokoneavusteinen valmistus ja tietokoneavusteinen suunnittelu) -ohjelmistovalikoima pitää sisällään CNC-koneistuksen työstöratojen luontiin, hallintaan ja optimointiin kehitetyt paketit moniin eri teollisuus- ja materiaalisovelluksiin.

CNC Simulation Software

By virtually building the real-life machining environment prior to production, Hexagon Manufacturing Intelligence’s CNC simulation software helps manufacturers avoid errors, decrease setup times and switch CNC programs between machines to increase shop-floor productivity and reduce costs.

Factory Automation Software

Providing a comprehensive software range to manage tooling and production resources, Hexagon Manufacturing Intelligence’s factory automation solutions give manufacturers greater visibility and traceability, enabling ongoing process optimisation for production efficiency.