HxGN SMART Quality: Resurssien hallinta

Hallitse resursseja, paranna työnkulkua ja organisoi toiminnallisia tehtäviä HxGN SMART Qualityn avulla

HxGN SMART Quality Resource Management
Omaisuuden nykyisen käytön määrittäminen auttaa aktiivisen roolin ottamisessa resurssien hallinnassa, optimoimaan käyttöä ja muokkaamaan työnkulusta älykkäämmän.

Koneet, laitteet, ympäristön valvontajärjestelmät ja kentällä työskentelevä henkilökunta luovat tietoa joka päivä. HxGN SMART Qualityn kattavat resurssien ja työnkulun hallinnan työkalut mahdollistavat näiden tietojen yhdistämisen ja tulkitsemisen älykkäästi niin, että voit tietoja käyttämällä aktiivisesti lisätä tehokkuutta ja tuottavuutta.

HxGN SMART Qualityn resurssien hallintatoiminnot tarjoavat näkyvyyden koneen, laitteiston, ympäristön ja henkilökunnan tilaan sekä kestävät työkalut aikataulutukseen ja prosessien kehitykseen. Tämä mahdollistaa mittausten, testi- ja kokoonpanojärjestelmien, laitteiden ja tuotantovälineiden, perustyönkulkujen ja mittaustehtävien tehokkaamman hallinnan. 

HxGN SMART Qualityn avulla mallinnat organisaatiosi rakenteen järjestelmässä, ja saat käyttöösi hyödyllistä tietoa esimerkiksi mittauskoneen tilasta ja käyttötiedoista liiketoimintasi kannalta järkevässä yhteydessä. Vaikka vastaisitkin useissa eri toimipaikoissa sijaitsevista tehtaista, voit hallita yrityksen resursseja yhden ainoan raporttinäkymän kautta ja tarkistaa keskeiset suorituskykyindikaattorit. Etähallinnan avulla voit nopeasti tarkastella yrityksesi reaaliaikaista toimintatilaa ja saada yksityiskohtaista tietoa tehtävistä ja työnkulusta. Lisävarusteena HxGN SMART Quality tukee myös ympäristöolosuhteiden valvontaan tarkoitettua PULSE-järjestelmää, lisäten tuotantoympäristön reaaliaikaiset tilatiedot kerättäviin tietoihin.

Kun hallitset resurssejasi HxGN SMART Qualityn avulla, voit myös organisoida työprosessejasi ja -tehtäviäsi. Näin varmistat, että tärkeät tiedonkeruutoimet suoritetaan osana tavanomaisia toimintoja. HxGN SMART Quality tarjoaa käyttäjille ja johtohenkilöstölle välineen parannusten toteuttamiseen näistä toiminnoista saatujen tietojen perusteella. Muutokset voidaan synkronoida toimintojen kanssa suoraan HxGN SMART Qualityssa – voit esimerkiksi hyväksyä ja vapauttaa uusia tarkastussuunnitelmia ja mittaustehtäviä tiimeillesi tai muuttaa tehtävien aikataulutusta, ja siten tukea yrityksesi jatkuvaa kehitysprosessia.
Omat tietosi
Yrityksesi tiedot
HxGN SMART Quality: Resurssien hallinta

Tarkka näkymä jokaiseen koneeseen
Tarjoaa yksityiskohtaista tietoa laitteistosta, mikä takaa käyttäjille täydellisen omaisuudenhallinnan.

Sisäänrakennettu työnkulun ja tehtävien hallinta
Mahdollistaa työprosessien automatisoinnin ja siten tehokkuuden lisäämisen.

Avoin rakenne kaikkien yritysten tarpeiden mukaan
Käyttäjät voivat tarkistaa kaikkien vastuualueisiinsa kuuluvien laitteiden ja tehtaiden yleisen suorituskyvyn
HxGN SMART Quality Overview Fact Sheet

HxGN SMART Quality Resource Management Fact Sheet

HxGN SMART Quality: Liitettävyys

Liitettävyys on avain valmistuksen laatutietojen potentiaalin hyödyntämiseen. Yhdistämällä tietoja useista eri lähteistä saat tärkeää taustatietoa ja kykenet toimimaan...

HxGN SMART Quality: Tilastotiedot

Tilastollisen analyysin avulla hyödynnät paremmin prosessiparametreista kerättyjä tietoja sekä mittaus- ja testilaitteiden mittausarvoja. 

Asiakkaan menestystarina

Lue HxGN SMART Qualityn ensimmäisiin käyttöönottajiin kuuluvan lääkintälaitevalmistaja Zimmer Biometin palveluksessa työskentelevän Jeff Livingstonin mietteistä.