Design and Engineering Software

Providing computer-aided engineering (CAE) software to simulate the behaviour of components, assemblies, materials, processes and environments, Hexagon Manufacturing Intelligence’s design and engineering software solutions give manufacturers the tools to design quality into components and ensure manufacturability before production begins.

Tietokoneavusteiset suunnitteluohjelmistot (CAE)

Hexagon Manufacturing Intelligencen tietokoneavusteisten suunnitteluohjelmistoratkaisujen (CAE) avulla suunnittelijat, insinöörit ja analyytikot voivat simuloida tuotteen ja prosessin suorituskykyä FEA-analyysin (Finite Element Analysis), virtauslaskennan (CFD) ja monikappaledynamiikkamallin (MBD) avulla. Ne myös tarjoavat työkalut kustannusten arviointiin ja suunnittelun optimointiin.