PRECITEC- optiset anturit

Optiset anturit äärimmäisen tarkoille pinnoille

Erinomaista mittauslaatua monenlaisille haastaville pintamuodoille ja materiaalityypeille tarjoavat PRECITEC- optiset anturit ovat monipuolinen White Light -laserskannausratkaisu lukuisiin teollisiin sovelluksiin karkeuden ja kerroksen paksuuden mittaukset mukaan lukien.

Koordinaattimittauskoneiden koskettavien mittakärkien ja skannaustoimintojen rinnalle lisätty kosketukseton  anturitoiminto, optiset PRECITEC-anturit, mahdollistaa automaattisen vaihdon koskettaviin mittakärkiin osana entistä täydellisemmän mittausratkaisun takaavaa monianturista kokoonpanoa.

Äärimmäisen tarkat PRECITEC- optiset anturit käyttävät fokusoitua valkoista valoa, mikä mahdollistaa mittaukset jopa kaikkein monimutkaisimmilta pinnoilta, kuten mattapintaisilta, heijastavilta ja päällystetyiltä pinnoilta, muoveista, lasista ja muista läpinäkyvistä materiaaleista. 

Optiset anturit jatkavat siitä, mihin koskettavan mittaustekniikan suorituskyky loppuu. Erityisesti ultratarkkojen Leitz PMM-C-, Leitz Ultra- tai Leitz Infinity -koordinaattimittauskoneiden kanssa tapahtuvaa käyttöä varten optimoitu PRECITEC LR -optinen anturi on erityisen tarkka alle mikrometrin tasolla. Äärimmäisen tarkkoihin mittauksiin tuotanto-olosuhteissa suunniteltua PRECITEC S -anturia käytetään Leitz SIRIO BX -koordinaattimittauskoneen yhteydessä. Suuren hyväksymiskulman anturit sopivat ihanteellisesti voimakkaasti kaltevien pintojen tarkastukseen, ja kosketukseton mittausmenetelmä sopii täydellisesti herkkien osien tarkastukseen.
Omat tietosi
Yrityksesi tiedot
Suorituskykyä monentyyppisillä pinnoilla
PRECITEC- optiset anturit takaavat äärimmäisen tarkat mittaustulokset pintatyypistä riippumatta. Tämä mahdollistaa dispergoivien, heijastavien, vinojen, kaarevien ja ei-pallomaisten pintojen tarkastuksen.

Korkea aksiaalinen resoluutio 
Erinomainen pitkittäissuuntainen resoluutio takaa hyvän mittauslaadun monimutkaisten rakenteiden ja vapaamuotoisten työkappaleiden tarkastuksessa.

Kosketukseton tarkastusmenetelmä

Kosketukseton mittaus mahdollistaa herkkien ja pehmeiden materiaalien tarkastuksen ilman työkappaleen pinnan naarmuuntumis- tai vaurioitumisvaaraa.

Suuri hyväksymiskulma
PRECITEC LR:n 90° ± 40° mittauskulman ja PRECITEC S:n 90° ± 30° mittauskulman ansiosta voimakkaasti kaltevien pintojen mittaus on osan paremmasta saavutettavuudesta ja ohjelman tehokkuudesta johtuen helppoa.

Pieni valopisteen halkaisija 
PRECITEC LR on 1,4 μm valopisteen halkaisijallaan optimoitu korkeaa lateraalista resoluutiota varten. Sen ansiosta anturi tukee optista karkeuden mittausta.

Täyden mittausalueen tuki
PRECITEC- optisten antureiden mittausalue vastaa koordinaattimittauskoneen mittausaluetta. Näin se pystyy mittaamaan jopa erittäin suuria ja painavia osia.

Saumaton monianturinen integrointi

Koska käsittely ei poikkea mitenkään koskettavan anturin käsittelystä ja vaihtaminen näiden kahden menetelmän välillä mittausprosessin aikana on mahdollista automaattisesti, PRECITEC-anturien liittäminen mittauskokoonpanoon käy saumattomasti.
   PRECITEC LR  PRECITEC S*
 Säteen suunta  0° ja 90°  0°
 Mittausalue  100 μm  3 mm
 Mittausetäisyys  6.5 mm   22,5 mm
 Resoluutio Z-suunnassa  3 nm   -
 Pisteen halkaisija  1.4 μm  12 µm
 Lateraalinen resoluutio  0.7 μm  6 µm
 Numeerinen aukko  0.66  0.5
 Laserluokka  1  -
 Mittauskulma  Up to 90° ± 40°  Korkeintaan 90° ± 30°
 Mitat  L = 158 mm
 D = 30 mm
 P = 106 mm
 S = 49 mm
 Ohjelmisto  QUINDOS  QUINDOS
 *Saatavissa vain Leitz SIRIO BX -koordinaattimittauskoneeseen
Leitz Pathfinder brochure

HxGN LIVE

Joka vuosi järjestettävä Hexagonin kansainvälinen HxGN LIVE -konferenssi kutsuu mukaan asiantuntevilla puhujavieraillaan, rajattomilla verkottumismahdollisuuksillaan ja...