Tietokoneavusteiset suunnitteluohjelmistot (CAE)

Hexagon Manufacturing Intelligencen tietokoneavusteisten suunnitteluohjelmistoratkaisujen (CAE) avulla suunnittelijat, insinöörit ja analyytikot voivat simuloida tuotteen ja prosessin suorituskykyä FEA-analyysin (Finite Element Analysis), virtauslaskennan (CFD) ja monikappaledynamiikkamallin (MBD) avulla. Ne myös tarjoavat työkalut kustannusten arviointiin ja suunnittelun optimointiin.

Forming Technologies Inc. (FTI)

Forming Technologies Inc. (FTI) on metallilevykomponenttien suunnitteluun, toteutettavuuteen ja kustannuslaskentaan tarkoitettujen ohjelmistoratkaisujen tarjoaja. OEM-valmistajien ja toimittajien insinöörit autoteollisuuden, ilmailuteollisuuden, elektroniikan ja kodinelektroniikkateollisuuden alalta käyttävät näitä innovatiivisia ohjelmistopaketteja lyhentääkseen kehitystyöhön vaadittavaa aikaa ja vähentääkseen materiaalikustannuksia.

MSC Software

MSC Software kehittää simulointiohjelmistotekniikkaa, jonka avulla insinöörit voivat validoida ja optimoida suunnitteluja virtuaalisia prototyyppejä käyttäen. Käytännössä kaikkien alojen valmistajat käyttävät tätä ohjelmistoa parantamaan perinteisesti tuotteen suunnittelussa ja kehityksessä käytettyä fyysisen prototyypin valmistus- ja testausprosessia tai jopa korvaamaan sen kokonaan.