Monimuotoisuus ja osallisuus

Monimuotoinen työvoima ja osallistava kulttuuri ovat keskeisiä visiollemme yrityksestä ja maailmasta

Diversity_and_Inclusion_Pod_800x428

Hexagon Manufacturing Intelligencellä työskentelemme potentiaalin parissa. Tämä ei tarkoita ainoastaan sitä, miten tuotteemme vaikuttavat maailmaan; se koskee myös työntekijöitämme. Haluamme varmistaa, että jokainen yrityksessämme työskentelevä yksilö hyödyntää potentiaalinsa. Se on ammatillista kehitystä koskevan filosofiamme ja käytäntöjemme ydin: auttaa työntekijöitä saavuttamaan päämääränsä.

Jokaisen yksilön urakehitystä ohjaavat hänen päätöksensä, omistautumisensa ja ansionsa tiimimme jäsenenä. Monimuotoisuutta ja osallisuutta koskevalla lähestymistavallamme haluamme varmistaa, että jokainen työntekijä on vapaa olemaan todellinen ja paras itsensä joka päivä koko Hexagonin uransa läpi. 

Monimuotoisuus tarkoittaa yksilöiden välisten erojen ymmärtämistä sekä sen käsittämistä, että erilaiset taustamme, kokemuksemme ja taitomme voivat saada aikaan tuottavamman ja harmonisemman työpaikan. Monimuotoisuus innostaa ajatteluun ja varmistaa, että me kaikki emme ajattele samalla tavalla ja asioita voidaan tarkastella eri näkökulmista. 
Meille osallisuus tarkoittaa yksilöä tukevan ympäristön luomista poistamalla esteet osallistumiselle. Se tarkoittaa, että työntekijämme tuntevat, että heidän työpanostansa arvostetaan ja että heihin luotetaan.

Kaikilla työntekijöillä on oikeus reiluun kohteluun ja vapauteen syrjinnästä ja häirinnästä sukupuolesta, uskonnosta tai vakaumuksesta, iästä, siviilisäädystä, raskaudesta ja äitiydestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammasta tai terveydentilasta ja rodusta (oli kyse sitten ihonväristä, kansallisuudesta tai etnisestä alkuperästä) riippumatta. Tätä periaatetta noudatetaan koko rekrytointi- ja valintaprosessin ja kunkin yksilön urakehityksen läpi sekä muiden yrityksen johtoon ja toimintaan liittyvien seikkojen osalta.

Me pidämme huolen, että yrityksessämme ei ole syrjintää ja että yrityksessämme edistetään osallisuutta

  • hakemalla monimuotoisuutta rekrytointiprosessissa
  • tunnustamalla ja huomioimalla erityiset juhlapyhät ja tapahtumat 
  • tarjoamalla kulttuurien välistä tietoisuutta lisäävää koulutusta maailmanlaajuisten tiimien välisen kommunikoinnin parantamiseksi
  • luomalla esteettömiä työpaikkoja
  • takaamalla, että kaikki saavat äänensä kuuluviin – jokaisella työntekijällä on mahdollisuus ottaa yhteyttä toimitusjohtajaan
  • aktiivisesti edistämällä monimuotoisuutta yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella ja siten lisäämällä kannattavuutta ja innovatiivista ajattelua 
  • suhtautumalla joustavaa työaikaa ja työn jakamista koskeviin pyyntöihin myötämielisesti
  • tunnustamalla ja vaalimalla yksilöiden eroavaisuuksia ja yksilöllistä panosta samalla kokoamalla kaikki työntekijät yhteen Hexagonin äänen alle.