Keskeiset arvot

Uskomme Hexagonilla, että pystymme vaikuttamaan trendeihin ja muutoksiin, joilla on vaikutus kaikkeen ja kaikkiin ja joiden lopputuloksena on kaikille parempi, älykkäämpi maailma.

Olemme TUOTTOHAKUISIA.

Menettelytapakysymyksiä enemmän arvostamme tehokkuutta, halutut tulokset saavutamme asettamalla mitattavia tavoitteita ja panostamalla yhteistyöhön.

Olemme INNOVATIIVISIA.

Ymmärrämme innovoinnin merkityksen asiakkaiden alati muuttuviin vaatimuksiin vastaamisessa ja että mahdollisuuksia on vaalittava ja kehitettävä nopeasti.

Olemme ASIAKASLÄHTÖISIÄ.

Tiedämme, että asiakkaidemme menestys on omaamme tärkeämpää ja heidän vaatimuksiinsa vastaaminen perustuu kykyymme puhua avoimesti ja asettaa selkeitä tavoitteita.

Olemme MUKANA.

Innostuksemme ja panostuksemme näkyvät sitoutumisena työhömme, intohimoisena suhtautumisena siihen, mitä teemme ja nopeutena, jolla saavutamme sen.

Olemme AMMATTILAISIA.

Olemme rehellisiä ammattilaisia, jotka ymmärtävät alan tuntemuksen, odotusten ylittämisen ja politikoinnin välttämisen merkityksen.

Olemme YRITTÄJÄHENKISIÄ.

Emme pelkää tehdä nopeita päätöksiä, ottaa harkittuja riskejä ja löytää uusia mahdollisuuksia kokeilemalla uusia asioita ja hyödyntämällä yhtiön hajautettua rakennetta.