Ympäristö

Vastuullista tuotesuunnittelua vihreämmän tulevaisuuden hyväksi

Ympäristökysymykset huomioiva toiminta on olennainen osa Hexagon Manufacturing Intelligence -yrityksen liiketoiminnan periaatteita. Kiinnitämme prosesseissamme huomiota kestävään kehitykseen ja pyrimme ympäristöystävälliseen tuotekehittelyyn. Ympäristöaloitteittemme keskeinen periaate on luonnonvarojen säästävä käyttö tuotannossamme aina kun mahdollista.

Vastuu ja ympäristön kunnioittaminen

Kun toiminnallamme voi olla ympäristövaikutuksia, ohjaavat toimintaamme ekologiset näkökannat, tekniset mahdollisuudet ja taloudellisesti hyväksyttävät seikat. Hexagon Manufacturing Intelligence -yrityksen ympäristöpolitiikan periaatteet:

 • Noudatamme ympäristönsuojeluun liittyviä lakeja, asetuksia ja suuntaviivoja
 • Rajoitamme luonnonvarojen käyttöä minimoimalla materiaalien kulutuksen ja maksimoimalla niiden uudelleenkäytön
 • Hyödynnämme valmistusprosesseissamme turvallisia ja ympäristöystävällisiä laitteistoja
 • Käytämme energiaa taloudellisella ja kustannustehokkaalla tavalla rakennuksissamme, tuotantolaitoksissamme sekä palveluun ja tukeen liittyvissä toimenpiteissämme
 • Koulutamme työntekijöitämme ympäristökysymysten perusteissa, jotta he pystyvät työskentelemään luovasti ja ympäristöystävällisesti
Eco mode

Sertifiointi ja direktiivit

Kannattava toiminta vaatii kansainvälisten laatustandardien ja asiakkaan erityisten vaatimusten täyttämistä. Hexagon Manufacturing Intelligence -yrityksellä on useita sertifikaatteja, jotka osoittavat tuotteiden ja valmistusprosessien laadun sekä asiakastyytyväisyyden. Sertifikaatit tarkastetaan ja tutkitaan säännöllisesti.

Kaikki Hexagonin tuotteet ja tuotantolaitokset on sertifioitu ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien mukaisesti, kun se on perusteltua. Sertifioinnin ansiosta asiakkaamme voivat luottaa siihen, että noudatamme korkeatasoisia laatu- ja ympäristöstandardeja ja että toimenpiteemme toteutetaan määriteltyjen ja mitattavissa olevien prosessien mukaisesti.

Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta antaman direktiivin (WEEE) ja RoHS-direktiivin mukaisesti pyrimme vähentämään tuotteittemme elinkaaren aikana muodostuvan jätteen määrää. Hexagon Manufacturing Intelligence valitsee mahdollisuuksien mukaan materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää.

Vastuu innovoijana

Hexagon Manufacturing Intelligence huomioi kestävän kehityksen merkityksen jokaisen tuotekehittelyn ja suunnitteluprosessin alussa. Kestävä tuotekehittely sisältää seuraavat seikat:

 • Tuotteiden koon ja painon valvonta ja pyrkimyksemme pienentää kokoa ja painoa materiaalien (esimerkiksi metallit ja muovit) käytön minimoimiseksi
 • Kierrätyskelpoisten materiaalien (esimerkiksi alumiini ja messinki) käyttö aina kun mahdollista
 • Tuotteiden ja palveluiden päivitysten helpottaminen tuotteen elinkaaren pidentämiseksi
 • Yhteensopivuuden lisääminen muiden mittausjärjestelmien tai komponenttien kanssa ja sen myötä mittausjärjestelmän toiminnallisuuden laajentaminen
 • Ergonomisten, helppokäyttöisten tuotteiden suunnittelu
 • Vaarallisten aineiden käytön vähentäminen tuotesuunnittelussa