Hexagon Manufacturing Intelligence

Lue täältä lisää yrityksestämme, tuotteistamme ja brändimme kehityksestä.

Yhteistyökumppanimme

Yhteistyökumppaneilla on keskeinen rooli asemamme säilyttämisessä älykkäiden tuotteiden ja palvelujen innovatiivisena tarjoajana

Paolo_Guglielmini

Yritysjohto

Hexagon Manufacturing Intelligence -yritystä johtaa lahjakas ja kokenut johtoryhmä. Jokainen johtaja on monipuolisen koulutuksen saanut oman alansa asiantuntija. Tutustu johtajiin, jotka tarjoavat vision Hexagon Manufacturing Intelligence -yrityksen menestyksen jatkumiselle.

Keskeiset arvot

Uskomme Hexagonilla, että pystymme vaikuttamaan trendeihin ja muutoksiin, joilla on vaikutus kaikkeen ja kaikkiin ja joiden lopputuloksena on kaikille parempi, älykkäämpi maailma.

History-Teaser

Olemme sosiaalisia

Hexagon Manufacturing Intelligence -yrityksen historia ulottuu yli 200 vuoden päähän ja siihen sisältyy muutamia mittauksen ja teollisen metrologian suurimpia nimiä. Vankka kokemus, asiantuntemus ja innovaatio muodostavat lujan perustan uusien mittaustekniikoiden, integroitujen valmistusratkaisujen ja tulevaisuuden prosessistandardien kehittämiselle.

Keitä me olemme

Hexagon on johtava sensori-, ohjelmisto- ja autonomisten ratkaisujen maailmanlaajuinen toimittaja. Hyödynnämme dataa parantaaksemme tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua teollisissa, tuotanto-, infrastruktuuri-, turvallisuus- ja mobiilisovelluksissa.

Palvelutarjontamme

Tietyillä teollisuudenaloilla on omat erityishaasteensa ja -tavoitteensa, mutta tuottavuus on keskeinen tekijä kaikilla aloilla tuotantoteollisuuden menestyksen kannalta. Nykypäivänä tuottavuuden jatkuva kehittäminen on välttämätöntä kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta.

Eco mode

Ympäristö

Ympäristökysymykset huomioiva toiminta on olennainen osa Hexagon Manufacturing Intelligence -yrityksen liiketoiminnan periaatteita. Kiinnitämme prosesseissamme huomiota kestävään kehitykseen ja pyrimme ympäristöystävälliseen tuotekehittelyyn. Ympäristöaloitteittemme keskeinen periaate on luonnonvarojen säästävä käyttö tuotannossamme aina kun mahdollista.

Accreditation-sertifikaatit

Huipputarkan koordinaattimittaustekniikan alan johtavana yrityksenä pyrimme toimittamaan asiakkaillemme jatkuvasti korkealaatuisia tuotteita.