Hexagon Manufacturing Intelligence

Lue täältä lisää yrityksestämme, tuotteistamme ja brändimme kehityksestä.

Yhteistyökumppanimme

Yhteistyökumppaneilla on keskeinen rooli asemamme säilyttämisessä älykkäiden tuotteiden ja palvelujen innovatiivisena tarjoajana

Norbert_Hanke

Yritysjohto

Hexagon Manufacturing Intelligence -yritystä johtaa lahjakas ja kokenut johtoryhmä. Jokainen johtaja on monipuolisen koulutuksen saanut oman alansa asiantuntija. Tutustu johtajiin, jotka tarjoavat vision Hexagon Manufacturing Intelligence -yrityksen menestyksen jatkumiselle.

Keskeiset arvot

Uskomme Hexagonilla, että pystymme vaikuttamaan trendeihin ja muutoksiin, joilla on vaikutus kaikkeen ja kaikkiin ja joiden lopputuloksena on kaikille parempi, älykkäämpi maailma.

We are social

Olemme sosiaalisia

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Tutustu uusimpiin tietoihin kaikkialta maailmasta, ja jaa kanssamme tietoja siitä, miten hyödynnät älykästä valmistusta tuotantoprosessien parantamiseksi.

History-Teaser

Olemme sosiaalisia

Hexagon Manufacturing Intelligence -yrityksen historia ulottuu yli 200 vuoden päähän ja siihen sisältyy muutamia mittauksen ja teollisen metrologian suurimpia nimiä. Vankka kokemus, asiantuntemus ja innovaatio muodostavat lujan perustan uusien mittaustekniikoiden, integroitujen valmistusratkaisujen ja tulevaisuuden prosessistandardien kehittämiselle.

MI Flag Large

Shaping Smart Change

Hexagon Manufacturing Intelligence -kuvakkeen muoto symbolisoi sitä, miten raakamittaustiedot voivat muuttua muuksikin kuin pelkiksi numeroiksi. Graafisen tunnisteemme kolme pistettä heijastavat metrologian perintöämme karteesisen koordinaatiston X-, Y- ja Z-koordinaattien kautta – tässä muodossa kolmen elementin vuorovaikutuksesta muodostuu kuitenkin jotakin monitahoisempaa ja kauniimpaa. Kuvake asettaa menneisyytemme kehityksemme ytimeen osoittaen tien eteenpäin kaikista dimensioista tiedottavalla nopealla ja luotettavalla datalla.

Keitä me olemme

Hexagon Manufacturing Intelligence auttaa teollisia valmistajia kehittämään tämän päivän käänteentekeviä tekniikoita ja huomisen elämää muuttavia tuotteita.

Palvelutarjontamme

Tietyillä teollisuudenaloilla on omat erityishaasteensa ja -tavoitteensa, mutta tuottavuus on keskeinen tekijä kaikilla aloilla tuotantoteollisuuden menestyksen kannalta. Nykypäivänä tuottavuuden jatkuva kehittäminen on välttämätöntä kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta.

Hexagon Manufacturing Intelligence

Uusi nimemme

Vuonna 2015 Hexagon Metrology -yrityksestä tuli Hexagon Manufacturing Intelligence.

Eco mode

Ympäristö

Ympäristökysymykset huomioiva toiminta on olennainen osa Hexagon Manufacturing Intelligence -yrityksen liiketoiminnan periaatteita. Kiinnitämme prosesseissamme huomiota kestävään kehitykseen ja pyrimme ympäristöystävälliseen tuotekehittelyyn. Ympäristöaloitteittemme keskeinen periaate on luonnonvarojen säästävä käyttö tuotannossamme aina kun mahdollista.

Accreditation-sertifikaatit

Huipputarkan koordinaattimittaustekniikan alan johtavana yrityksenä pyrimme toimittamaan asiakkaillemme jatkuvasti korkealaatuisia tuotteita. 

 

Yhteystiedot

Hexagon Metrology Oy 
Atomitie 5 b
00370 Helsinki 
Finland
 
Myynti: +358 50 463 4174
Huolto: +35840 5289072
Tilaukset ja tiedustelut: info.fi@hexagon.com

Myynti Asiakaspalvelu

HxGN LIVE

Joka vuosi järjestettävä Hexagonin kansainvälinen HxGN LIVE -konferenssi kutsuu mukaan asiantuntevilla puhujavieraillaan, rajattomilla verkottumismahdollisuuksillaan ja...