Řešení pro měření lopatek leteckých motorů s vysokou kapacitou

Až pětinásobné zkrácení doby měřicího cyklu

Dnešní požadavky jsou, aby byly vyráběné díly produkovány rychleji a s přísnějšími tolerancemi. Obzvláště letecký průmysl usiluje o zvýšení počtu vyráběných vysoce výkonných motorů a snaží se nabízet výrazné vylepšení spotřeby paliva. Současné měřicí metody používané k řízení výrobního procesu a kontrole hotových lopatek mohou zdržovat výrobu a zpožďovat expedici nových motorů. Platforma GLOBAL S HTA přináší odpověď na potřeby výrobců proudových motorů, kteří hledají měřicí technologie zkracující v porovnání se současnými kontaktními skenovacími stroji doby cyklu až o 60 % a poskytují bohatší sadu naměřených dat.

POUŽITÍ TECHNOLOGIE BEZKONTAKTNÍHO SNÍMAČE HP-O

Měření lopatek kompresoru tradičně vyžadovalo použití kontaktních skenovacích sond. Tato měření často ovlivňuje chyba kompenzace kuličky sondy obzvlášť na náběžné hraně lopatky. Při použití snímače HP-O, bezkontaktní laserové sondy s krátkým dosahem, může uživatel měřit profil ostré náběžné hrany laserovým bodem o průměru 11μm, čímž se eliminuje chyba kompenzace kuličky, která často vzniká při kontaktním snímání.

Optický snímač HP-O Multi umožňuje vysokorychlostní, bezkontaktní měření složitých lopatkových geometrií libovolných povrchových úprav bez nutnosti jakékolivpřípravy. Unikátní technologie laserové interferometrie s modulovanou frekvencí poskytuje rychlé skenování na submikronové úrovni, což z ní činí preferované řešení pro měření všech charakteristik lopatek.

PARAMETRICKÝ SOFTWARE

Při běžné tvorběměřicích programů pro lopatky je nutné, aby uživatel vytvářel program řádek pořádku. Parametrický softwaru dodávaný s GLOBAL S HTA pro měření lopatek umožňuje načítat do softwaru textové soubory, čímž se eliminuje nutnost programování časově náročným způsobem. Zkrácení doby vytváření a implementace programů pomocí zdokonalených měřicích metod a nástrojů pro vývoj měřicích úloh znamená, že vytvoření a implementace složitých operací pro 2D a 3D měření lopatek trvá v řádu minut.

Software BladeSmart využívající technologii QUINDOS také uživateli umožňuje volit různé možnosti vyrovnání, například založení do přípravku, 6bodové nebo 19bodové rybinové vyrovnání. Kromě těchto možností zahrnuje platforma GLOBAL S HTA jednoduché rozhraní pro dílenské prostředí, BladeRunner, které poskytuje uživateli řadu možností výběru, například: výběr dílu, výrobní operace, sériového čísla a sekce profilu. Toto jednoduché rozhraní umožňuje kratší dobu nastavení, která je ve výrobních leteckých zařízeních často vyžadována. Při tvorbě sestav vyprodukuje software pro měření lopatek jednostránkovou výstupní zprávu. Interaktivní rozložený výkres profilu ukáže uživateli, jestli je lopatka dobrá nebo špatná, přičemž historie rozměrů profilu je automaticky zaslána do softwaru pro statistické řízení procesů (SPC), například Q-DAS nebo DataPage+.

KOMPAKTNÍ ŘEŠENÍ PRO DÍLNY

Kromě kapacity začíná mnoho výrobců stále více řešit problém podlahové plochy ve výrobě. Řešení GLOBAL S HTA nabízí malou půdorysnou plochu a hodí se pro libovolně velké výrobní prostředí, protože vyžaduje přístup pouze ke dvěma stranám systému. Systém obsahuje integrovaný otočný stůl zabudovaný do granitové desky a umožňuje tak snímání ve 4 osách. Tepelná kompenzace a pasivní tlumení vibrací snižují vliv na naměřená data v prostředích, kde se provádí kovací a lisovací operace. Kromě toho systém zahrnuje ochranu před kontaminací znečišťujícími částicemi ze vzduchu.

Aplikacni Zprava: Řešení Pro Měření Lopatek Letekých Motorů s Vysoku Kapcitou

GLOBAL S HTA

Dosáhněte dvoj - až pětinásobného zvýšení produktivity měření v porovnání s dotykovým...

QUINDOS

QUINDOS je ideální software pro souřadnicové měřicí stroje, kontrolní centra ozubených kol a veškeré další aplikace.

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.