Nové pojetí kvality

Nové pojetí kvality v designu a konstruování, výrobě a metrologii se společností Hexagon Manufacturing Intelligence

Výroba s kvalitou po celou dobu životního cyklu produktu

V našem světě řízeném poptávkou spotřebitelů může úspěch záviset na „vnímané kvalitě“, způsobu, jakým zákazník vnímá zakoupené produkty. Významné značky aktivně propagují image kvality a požadují, aby jejich závody a dodavatelé splňovali očekávání zákazníků. Stručně řečeno, pokud se zabýváte výrobou, musíte řešit kvalitu.

Kdo ovšem zodpovídá za kvalitu vyráběných produktů? Jsou to profesionální metrologové v oddělení kvality? Tým zodpovědný za výrobní proces? Nebo designéři a konstruktéři, kteří s tímto konceptem přišli jako první?

Myslíte, že za kvalitu nese zodpovědnost jen jedno oddělení?

Ve společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence jsme přesvědčeni, že za kvalitu produktu nesou sdílenou odpovědnost všechny zainteresované strany. Kvalitu ovlivňují všichni, kteří jsou s danou součástí spojeni, od jejího návrhu až po konečnou realizaci. Naše řešení umožňují, aby pracovníci ve vašem oddělení přehodnotili význam kvality. A ve spolupráci s ostatními, ať ve stejném závodě nebo na celém světě, poté navrhli, jak měřit a dodržovat kvalitu při navrhování a výrobě produktů, a jak také kvalitu doručit vašim zákazníkům.

Design a konstruování

Začleňte kvalitu do designu a konstruování produktů a zajistěte, aby vyrobené součásti napomáhaly vysoké produktivity 

Výroba

Zajistěte zachování zamýšleného návrhu v průběhu celého výrobního cyklu. Zvýšíte...

Metrologie

Pořizujte kvalitní a reálné údaje pro měření, polohování a kontrolu a využívejte informace získané...

Přijměte zodpovědnost za kvalitu

Zjistěte, jak zákazníci společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence začleňují kvalitu do všech fází výrobního procesu a podívejte se, proč je kvalita hnacím motorem produktivity. 

Navrhujte kvalitu

Přečtěte si, jak simulace aditivního výrobního procesu pomohla výzkumníkům projektu LightHinge+ navrhnout inovativní lehké automobilové závěsy.

Generujte kvalitu

Podívejte se, jak obráběcí technologie založené na CAM programování optimalizují kvalitu a výkon při výrobě nástrojů ve společnosti Audi a zkracují procesní časy lisovacích nástrojů před dokončovacím zpracováním až o 30 %.

Měřte kvalitu

Přečtěte si, jak společnosti Triumph Gear řídí kvalitu u přibližně 500 různých typů leteckých součástí s tolerancemi až 25 µm.

Kontakty

Hexagon Manufacturing Intelligence
Litvínovská 609/3
Prosek 
190 00 Praha 9 
Czech Republic

T: +420 272 680 830

Obchodní oddělení Zákaznické služby

Kontakt na Slovensko

Rethink Quality at HxGN LIVE: The Manufacturing Intelligence Track Keynote

Watch Norbert Hanke challenge HxGN LIVE 2018 attendees to ‘Rethink Quality’ in the Manufacturing Intelligence track keynote presentation.