Technické články

Články zaměřené na obecná technická řešení problémů, vznikajících při aplikovaném průmyslovém měření. Sekce obsahuje rovněž články, vysvětlující technické principy, na jejichž základech naše měřicí produkty pracují.

How does SHINE make laser scanning a more dependable metrology tool?

As part inspection moves into more and more areas of manufacturing, better technology is required to make measurement data collection easier and more reliable. The SHINE technology embedded in the Absolute Scanner AS1 is a giant leap in the right direction.

Saving time and money with a measuring arm that has a repeatable probe mounting

One of the most significant evolutions to portable metrology systems in recent years has been the introduction of the repeatable mounting for touch probes and 3D scanners. The Absolute Arm product range from Hexagon uses a kinematic joint that enables probes and scanners to be mounted on the arm quickly and (most importantly) without compromising measurement accuracy. 

Smart-Factory-Technologies

Autonomie a efektivita souřadnicových měřicích strojů s chytrými a vzájemně propojenými technologiemi

Studie společnosti Deloitte zjistila, že iniciativy v oblasti chytrých továren společnostem v posledních třech letech přinesly 12% zvýšení produktivity práce.

Examining the metrology-grade application of Wave Form Digitiser technology in the development of the Leica Absolute Tracker ATS600 direct scanning laser tracker

In early 2019 a ground-breaking new system came to market: the Leica Absolute Tracker ATS600. For the first time, a laser tracker that could not only track a spherical mounted reflector but was also uniquely able to scan surfaces directly with no handheld device or part preparation required.

Web_Single_Pod_Right_Rail-Hexagon_MI_MP_Compensation_Tracker_Application_Photo_02

Rychlá elektronická volumetrická kompenzace obráběcích strojů s metrologickým hardwarem a specializovaným softwarem

U měřicích a obráběcích strojů je geometrická přesnost klíčovým kritériem výkonu. Numerická kompenzace se běžně používá u souřadnicových měřicích strojů (SMS), ale je stále častěji používána u obráběcích strojů spolu s mechanickou kompenzací. Proč vyrábět vadné součásti, pokud lze výrobní stroje testovat a vylepšovat už na začátku procesu? Zjistěte, jak pomocí rychlé elektronické volumetrické kompenzace s použitím specializovaného laser trackeru a softwaru snížit množství odpadu a zvýšit kvalitu a produktivitu.

The History and Evolution of Coordinate Measuring Machine CMM Controllers

Computer numerical control (CNC) is a method for automating the control of machine tools by using dedicated hardware, software and microcomputers. It is commonly used in manufacturing for machining parts and measuring them, through the execution of a part program containing the instructions and parameters the machine tool or probe will follow, such as the feed rate and the axes speed and position. 

B-Probe_teaser

Pokroky v technologii Laser Trackerů

Technologie Laser Trackerů se dále rozvíjí a nabízí více možností a funkcí než kdykoli dříve. V tomto videu uvidíte pokroky v technologii Laser Trackerů, například Leica B-Probe a Leica T-Scan 5 a diskusi o tom, jak se automatizace laser trackerů stává preferovanou technologií v mnoha odvětvích, kde je vyžadováno nezávislé řízení polohy a zpětná vazba po průmyslové roboty.

Machine Shop Inspection To Go

There is a lot of exciting new hardware and software technology coming out of the world of portable measurement. These systems are more accurate and easier to use than their predecessors.

Změřte to rychle: Zrychlení kontroly prostřednictvím automatizace

Když si mohou vybrat, profesionálové z oblasti výroby vždy zvolí rychlejší možnost – rychlejší procesor, zařízení nebo stroj – za předpokladu, že klíčové faktory jako cena a přesnost zůstanou konstantní. 

Měřicí technologie dohání potřeby obrábění ve výrobě

S vývojem obrábění a souvisejících procesů čelí výrobci vysokého až středního množství obráběných dílů zvýšeným požadavkům na kontrolu z hlediska frekvence, měření prvků a výrobních statistik, a také rostoucím požadavkům na přesnost.

Definice založená na modelu slibuje ohromný přínos pro zajištění kvality

Během dlouhého vývoje 3D CAD by vás nenapadlo, jaký skokový pokrok je v současnosti ještě možný. Vezměte si MBD, Model Based Definition – Definici založenou na modelu, termín a metodologii, kterou se dlouho zabývali vývojáři softwaru a letecký průmysl.

Multisenzorová metrologie dospěla

Když se zeptáte typického uživatele z oboru, co to znamená „Multisenzorová metrologie“, pravděpodobně uslyšíte řadu odpovědí. 

Současná metrologie překonává metodu pokusů a omylů

Firmy zabývající se ohýbáním trubek a drátů jsou ve výrobním průmyslu vzácným druhem a řeší významné výzvy, které jsou jedinečné právě v tomto oboru. Jednou z těchto výzev je měření samotných ohýbaných trubek a drátů. V tomto odvětví se přesnost opravdu počítá. Trubka, která nebude odpovídat specifikacím, skončí s vysokou pravděpodobností ve šrotu, protože nebude mít patřičný rozměr, aby ji bylo možné spojit se subkomponentami. Tržní síly vyžadující přísnější tolerance a nižší náklady nutí firmy zabývající se ohýbáním trubek a drátů přehodnotit jejich procesy a také zvýšit přesnost. Pokroky v technologii měření určené speciálně pro tuto aplikaci mohou zvýšit produktivitu a přesnost a zároveň výrazně snížit zmetkovitost.

Systémová integrace

Skupina Hexagon Metrology Special Systems Group (SSG) je specializovaný tým společnosti Hexagon Metrology, který realizuje návrhy, systémovou integraci a řízení projektů pro zakázkovou a částečně zakázkovou integraci souřadnicových měřicích produktů do jiných výrobních technologií.

Absolutní interferometr Leica

Leica Geosystems byl prvním výrobcem laser tracker systémů, který zabudoval do laser tracker systému ADM.

Přesnost souřadnicových měřicích strojů v dílenském prostředí

Přesnost souřadnicového měřicího stroje (SMS) závisí na okolní teplotě, ve které je používán. Teplotní změny způsobují, že měřítka, konstrukce stroje a měřené výrobky se roztahují, stahují a v některých případech deformují nelineárním způsobem.

Sledování pokroku: Zhodnocení technologie systémů Laser Tracker

Laser tracker systémy byly dlouhou dobu preferované přenosné měřicí nástroje u společností působících v leteckém a automobilovém průmyslu a v jiných sektorech velkosériové výroby. 

Použití SMS pro kontrolu ozubených kol

Jaké jsou výhody použití SMS pro kontrolu ozubených kol a jaké typy ozubených kol lze kontrolovat? Software PC-DMIS podporuje a umožňuje provádět kontrolu ozubených kol.

Kontrola ozubených kol pomocí měřicích strojů Leitz

Pokud jsou SMS správně vybaveny, jsou ideální pro měření ozubených kol. Představují kombinaci flexibility obecného měřicího systému se specializovanými sondami a softwarem, takže se mohou stát plně funkčními centry pro měření ozubení.

Role GD&T (Geometric Dimensioning & Tolerancing) a způsob využití jejího návrhu hodnoty

Tento dokument whitepaper popisuje technické normy a výhody systému GD&T (Geometric Dimensioning & Tolerancing) spolu s podpůrnými atributy v měřicím softwaru PC-DMIS.

Jak vybrat SMS

Správný SMS představuje zásadní rozdíl v operacích měření.

Insourcing kontroly kvality

Výrobci usilují o neustále zlepšování kontroly kvality.

Propojení technologie čárových kódů s kontrolou kvality

Jen málokoho by napadlo, že žvýkačka bude na počátku éry zefektivnění výroby, snižování nákladů a nepřekonatelné sledovatelnosti. Nicméně právě to se povedlo v červnu 1974 balíčku s 10 žvýkačkami Wrigley’s, když se stal prvním produktem naskenovaným pomocí kódu UPC (universal product code).