Metrologie 101

Články o základních a aplikovaných metrologických konceptech. Rozšiřte si své znalosti nebo osvěžte své dovednosti s našimi materiály z populární série „Metrologie 101“.

Hexagon-MI-5 reasons to upgrade your CMM inforgraphic-final-EN

Pět důvodů, proč upgradovat váš SMS

Zatímco si čtete tento článek, v jakémkoliv oddělení kontroly kvality je umístěný souřadnicový měřicí stroj (SMS), který provádí kontroly i po patnácti letech spolehlivé služby. 

Vyrovnání klikové hřídele v SMS

Klikové hřídele pro spalovací motory se v souřadnicové měřicím stroji vyrovnávají poněkud složitě, protože jsou většinou tvořeny řadou válců. Níže popsaná metoda ukazuje, jak vyrovnat klikovou hřídel pro kontrolu pomocí SMS ve stroji jako je Global Advantage.

HP-T-PROBE-M

Jak zkontrolovat přesnost dotykové sondy na SMS

Jak víte, že nástroj, který používáte, pracuje správně? U nástroje, jako je kladivo, je to snadné: když zatluče hřebík, funguje! Ale co u tak technického nástroje, jako je měřicí sonda na SMS? Je to komplexní zařízení, které se nasazuje na SMS. Má mnoho interních komponent, které nemůžete vidět a nevíte, zda nejsou poškozené, opotřebované nebo neseřízené. Tak kde začít? No, představme si, že jde o kladivo a uvažujme jednoduše.

Úvod do souřadnicového měření

Souřadnicový systém používáme k popisu pohybu měřicího stroje. Souřadnicový systém, vynalezený slavným francouzským filozofem a matematikem René Descartesem na začátku 17. století, nám umožňuje lokalizovat prvky na výrobcích ve vztahu k jiným prvkům. 

Měření v prostředí s umělým atmosférickým tlakem

Rychlost světla ve vakuu je 300 000 km/s. Naštěstí nežijeme ve vakuu. Nicméně teplota a tlak vzduchu (atmosférický tlak) mají přímý dopad na hustotu vzduchu a tudíž na rychlost světla. Změna rychlosti světla, nebo „index lomu“, je hodnota, kterou je potřeba vzít v úvahu při požadavku na přesné měření pomocí laser tracker systému.

Automatizace metrologie je tu

I když roboty nevidíte nebo je nepoužíváte každý den, přesto pracují v pozadí. Pomáhali vyrobit vůz, který řídíte, telefon, který máte stále u sebe a počítač, na kterém jste závislí.

Přenosná měřicí ramena – příručka kupujícího

Přenosná měřicí ramena se stala důležitým nástrojem pro kontrolu kvality v mnoha výrobních společnostech. Díky flexibilitě, umožňující použít je téměř kdekoli ve výrobním prostředí, od kontrol za procesu přes velkoobjemové montážní úlohy po nástroje uvnitř strojů, mají měřicí ramena schopnost poskytovat zpětnou vazbu ohledně rozměrů v reálném čase přímo v místě výroby.

Reverzní inženýring

Reverzní inženýring je metoda vytváření 3D virtuálního modelu ze stávajícího fyzického dílu pro použití v 3D CADu (computer-aided design), CAM (computer-aided manufacturing), CAE (computer-aided engineering) nebo v jiném software. Proces zahrnuje měření objektu a jeho rekonstrukci jako 3D modelu.

Rameno ROMER s laserovým skenerem: Bude skenovat?

Bude skenovat nebo ne? ROMER Absolute Arm s integrovaným skenerem je testován pomocí různých typických a některých méně obvyklých dílů z hlediska laserového skenování. ROMER Absolute Arm je přenosný SMS. Používá se ve výrobě a v montážních operacích pro řadu typů kontrol, reverzní inženýrství, vyrovnání a úlohy přesného 3D spojení.

Má se to naskenovat?

Odborníci na průmyslové měření trvale stojí před úkolem najít nejlepší metodu pro kontrolu dílů. Při zkoumání souřadnicových měřicích strojů (SMS) nebo vyhodnocování možností stávajícího vybavení se diskuse přirozeně stočí na příslušenství, které SMS doplní. Existuje několik řešení – každé má své výhody a nevýhody. Trik spočívá v tom najít správnou možnost, která není ani přehnaná, ani nedostatečná.

Kompenzace teploty v přenosné metrologii

Změny v okolní teplotě a teplota měřených dílů mají pozorovatelný efekt na mnoho běžných průmyslových materiálů jako je ocel a hliník. Právě z tohoto důvodu je pro nejpřesnější měření pomocí velkých, automatizovaných SMS, například Global a PMM, zapotřebí místnost s regulovanou teplotou a pro dosažení co nejlepších výsledků jsou dokonce potřeba snímače teploty dílů.

Rozdíl mezi kalibrací a certifikací

Dva z nejčastěji mylně vykládaných termínů mezi uživateli měřicích zařízení jsou „certifikace“ a „kalibrace“. Když neznáte rozdíl, může to znamenat zbytečné starosti, když je potřeba zajistit každoroční... moment... potřebuji vlastně certifikaci nebo kalibraci? Jak již mnozí zjistili, tyto termíny nelze vzájemně zaměnit, i když jsou tak často používány.

Význam údržby SMS

Seznamte se s několika jednoduchými úkony, které můžete udělat, abyste udrželi SMS ve špičkové kondici, s lektorem školení servisního oddělení Hexagon Metrology.  Obsahuje rovněž diskusi o našem novém online e-learningovém portálu, HexagonMetrologyU .

Romer-Gear-Inspection-M

Začátky SMS s kloubovým ramenem

Odkud se vzalo kloubové měřicí rameno?

Skenovat nebo neskenovat?

Měli bychom používat skenování s vysokou hustotou, například analogové skenování, 3D laserové skenování a chromatický snímač s bílým světlem pro kontrolu a měření dílů s daty mraku bodů jen proto, že můžeme?

Co je dotek SMS?

Dotek je „hrot“ připevněný na sondu souřadnicového měřicího stroje, ať tradičního SMS, nebo přenosného měřicího ramena, který provádí fyzický kontakt s měřenou komponentou.

Global_Extra_M

Dokument whitepaper: Moderní koncepce konstrukce SMS

Souřadnicové měřicí stroje (SMS) se používají téměř ve všech oborech, které vyžadují přesnou kontrolu rozměrů vyráběných dílů. V dnešním konkurenčním prostředí výrobci požadují, aby byly SMS přesné, spolehlivé, rychlé, ekonomické a poskytovaly maximální flexibilitu z hlediska provozního prostředí.

O normách ISO 10360 pro SMS

Tyto krátké vysvětlivky se vztahují na specifikace parametrů souřadnicových měřicích strojů (SMS), na které je odkazováno v technické dokumentaci k produktu. Je důležité vědět, na kterou verzi specifikace ISO je v dokumentaci k produktu odkazováno, protože v průběhu doby bylo zveřejněno mnoho revizí těchto norem a použitá terminologie a testovací postupy se měnily.

Leica-Absolute-Scanner-20-8

O laserových skenovacích sondách

Laserové skenování lze v kontextu průmyslového měření použít k několika různým účelům. Sedmiosá ramena ROMER SI Absolute Arm vybavena např. softwarem PC-DMIS a 3D laserovým skenerem plní tyto účely v jednom přesném systému. Jeho absolutní čítače vždy vědí, kde přesně se rameno nachází (eliminuje se nutnost počátečního referencování ramene) a díky ergonomii zajišťované protizávažím zero-G operátor rameno ve své ruce téměř necítí.

Všechno, co potřebujete vědět o profilprojektorech

Tento obrázek může připadat důvěrně známý mnohým z Vás, kdo jste strávili delší dobu v laboratoři kontroly kvality nebo v dílenském prostředí. Jedná se o obrázek letitého profilprojektoru. Tímto obrázkem začínáme, abychom zdůraznili jeden významný bod.