Obrábění, lisování a odlévání

Podporujeme rychlé a spolehlivé výrobní procesy prostřednictvím přesné výroby nástrojů, forem a razidel.

Odlévání, tváření a lisování patří k nejefektivnějším metodám výroby z hlediska rychlosti a opakovatelnosti. Avšak výroba pomocného výrobního vybavení potřebného k tomuto způsobu zpracování může být ještě složitější než samotná výroba. Aby výsledný díl odpovídal technickým specifikacím, musí být připraveno obrábění schopné zajistit dané tolerance. Výrobci nástrojů musí zajistit, aby každá forma, razidlo a obráběcí stroj, stejně jako jejich přípravky, upínací prvky a měřidla, dokonale vyhovovaly danému účelu a vždy zajistily kvalitní výstup. 

Výrobci nástrojů, razidel a forem spoléhají na trojrozměrné měření, které jim umožní zkontrolovat a ověřit vybavení předtím, než půjde finální produkt do výroby, a řešení Hexagon Manufacturing Intelligence používají výrobci v celém nástrojářském průmyslu. Naše balíčky CAD/CAM softwaru nabízí pokročilé možnosti návrhu nástrojů. Formy a razidla lze měřit pomocí souřadnicových měřicích strojů (SMS) s řadou konfigurací senzorů a metod kontroly, které se přizpůsobí velikosti, materiálu a tvaru obrobku. Přenosné měřicí systémy se ideálně hodí pro kontrolu způsobilosti přípravků a upínacích prvků přímo na místě a kontrolu nástrojů z hlediska poškození nebo opotřebení. Řešení laserového skenování Hexagon Manufacturing Intelligence lze také využít k digitalizaci a reverznímu inženýrství nástrojů z vyrobeného dílu.