Energetika

Podporujeme účinnost v energetickém průmyslu pomocí měření velkých objemů a přesné výroby dílů.

Naše rostoucí závislost na elektrické energii a potřeba vyvíjet udržitelnější metody uspokojování poptávky po dodávkách elektrické energie a tepla je jednou z velkých výzev jednadvacátého století. Jelikož jsou kapacity napjaté a konkurence na trhu roste, klíčovou prioritou je zvýšit efektivitu nových obnovitelných zdrojů energie, například technologií využití solární energie, větrné energie, vodních elektráren, geotermální energie a biomasy. Energetické společnosti musí také hledat nové cesty využití a optimalizace našich omezených zdrojů fosilních paliv včetně uhlí, ropy a plynu, a rovněž hledat čistší a bezpečnější způsoby využití potenciálu jaderné energie.

V centru tohoto úsilí se nachází obří průmyslové instalace naplněné moderními technologiemi, od obřích plynových turbín v elektrárnách po fotovoltaické panely solárních farem. Řešení Hexagon Manufacturing Intelligence se využívají v celém energetickém průmyslu, jelikož nabízí přesné měření požadované k ověření kvality dílů, jejichž spektrum se pohybuje od komponent hydraulických čerpadel a kompresorů po systémy ozubených převodů a lopatek velkých turbín. Přenosná měřicí ramena a 3D laser trackery nastupují do akce během montáže na místě instalace a kontroly velkých objemů vyžadované k zajištění aktuální efektivity v tomto životně důležitém oboru, zatímco návrhy založené na datech pomáhají energetickým společnostem vylepšovat řešení dodávek energií pro budoucnost.