Energetika

Podporujeme účinnost v energetickém průmyslu pomocí měření velkých objemů a přesné výroby dílů.

Naše rostoucí závislost na elektrické energii a potřeba vyvíjet udržitelnější metody uspokojování poptávky po dodávkách elektrické energie a tepla je jednou z velkých výzev jednadvacátého století. Jelikož jsou kapacity napjaté a konkurence na trhu roste, klíčovou prioritou je zvýšit efektivitu nových obnovitelných zdrojů energie, například technologií využití solární energie, větrné energie, vodních elektráren, geotermální energie a biomasy. Energetické společnosti musí také hledat nové cesty využití a optimalizace našich omezených zdrojů fosilních paliv včetně uhlí, ropy a plynu, a rovněž hledat čistší a bezpečnější způsoby využití potenciálu jaderné energie.

V centru tohoto úsilí se nachází obří průmyslové instalace naplněné moderními technologiemi, od obřích plynových turbín v elektrárnách po fotovoltaické panely solárních farem. Řešení Hexagon Manufacturing Intelligence se využívají v celém energetickém průmyslu, jelikož nabízí přesné měření požadované k ověření kvality dílů, jejichž spektrum se pohybuje od komponent hydraulických čerpadel a kompresorů po systémy ozubených převodů a lopatek velkých turbín. Přenosná měřicí ramena a 3D laser trackery nastupují do akce během montáže na místě instalace a kontroly velkých objemů vyžadované k zajištění aktuální efektivity v tomto životně důležitém oboru, zatímco návrhy založené na datech pomáhají energetickým společnostem vylepšovat řešení dodávek energií pro budoucnost.
 

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.

Energetika

Podívejte se, jak se naše přenosná i stacionární řešení používají v energetice, od větrných...