Automobilový průmysl

Zajištění rychlosti a kvality v automobilových výrobních závodech přináší měřitelné zvýšení výkonu vozidel na silnici.

Automobilový průmysl byl vždy průkopníkem výrobních technologií – od progresivních montážních linek po principy štíhlé výroby. Jak se obor vypořádává s neustálým zkracováním doby vývoje od konstrukce k výrobě, automobiloví výrobci a dodavatelé přijali průmyslovou metrologii a 3D měření jako stimulátory produktivity. Poslední trendy zahrnují přesun od samostatné kontroly kvality po metody měření poblíž linky nebo přímo na lince, umožňují vyšší frekvenci pořizování vzorků a kratší doby kontroly. OEM výrobci, kteří jsou na čele pokroku, pracují na automatizaci kontroly a integraci naměřených dat se systémy řízení životního cyklu produktu, statistickým řízením procesů a softwarem pro řízení dodavatelského řetězce. Tyto využitelné informace napomáhají informovanému rozhodování a hledání nových cest, jak zkrátit výrobní časy, minimalizovat zmetkovost a zvýšit výkon vozidel, dodávek, nákladních vozidel, kamiónů a jiných motorových dopravních prostředků. 

Zatímco kontrola pomocí souřadnicových měřicích strojů (SMS) je jedním z pilířů výrobního procesu pohonných jednotek a automobilových dílů, přenosné měřicí systémy, například 3D laser tracker systémy a přenosná měřicí ramena, přináší přesnost a preciznost do všech oblastí výrobních závodů. Automatizované systémy skenování s bílým světlem zabudované do linky umožňují změřit během několika minut celé karosérie a metody virtuální montáže minimalizují opravy a množství zmetků při finální montáži. Prostřednictvím řešení pro všechny tyto důležité aplikace spolupracuje společnost Manufacturing Intelligence téměř se všemi globálními hráči v automobilovém průmyslu a zajišťuje pro výrobce hladký provoz.

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.

Automobilový průmysl

Podívejte se, jak jsou naše řešení integrována do automobilových výrobních linek, od výroby surových...