Montáž trupu letadel

Využití Hexagon Manufacturing Intelligence k tomu, aby výrobci trupů dosáhli co nejlepší kompletace letadel při současné zkrácení doby výrobního cyklu

Montáž letadla
Bez ohledu na velikost neb typ letadla je pro zajištění účinné aerodynamiky a bezpečného provozu po celou dobu životnosti produktu naprosto zásadní přesná kompletace a strukturální sesazení.

Starší výrobní závody a výrobci malých letadel vyžadují jednoduché a účinné nástroje, které operátorům pomohou manipulovat s částmi trupu a sesadit je dohromady. Programy na výrobu větších letadel nebo velkoobjemové programy na výrobu letadel s jednou uličkou stále častěji k sesazení trupu k trupu nebo sesazení křídla k trupu využívají automatizované montážní linky, což pomáhá zkrátit dob výrobního cyklu a držet krok s poptávkou po nových letadlech. Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence nabízí řešení, která všechny tyto požadavky podporují.

Vzhledem k tomu, že se komponenty v leteckém průmyslu stále více vyrábí pomocí distribuovaných výrobních metod, vyrábíme zařízení, které je určené nejen pro kontrolu a ověření rozměrových charakteristik a vlastností dílů, ale také pro nastavení a kontrolu přípravků a upínacích prvků, a dokonce pro simulaci a pomoc operátorů při kompletaci.

Schopnost plně digitalizovat složité součásti umožňuje výrobcům porovnat pomocí metod virtuální montáže zkompletované letadlo „ve skutečném stavu“ s navrhovaným modelem a zajistit tak nejlepší přizpůsobení nominální a skutečné geometrii součásti. To umožňuje včasnou detekci chyb ve výrobním procesu. Jejich náprava je tak méně nákladná a je zajištěno, že před konečnou montáží trupů letadel dojde k přepracování.

Mnoho výrobců v leteckém průmyslu také v současné době používá metrologicky asistovanou montáž založenou na fotogrammetrické technologii a technologii laserových trackerů od společnosti Hexagon. Reálná naměřená data přidávají k vysoké opakovatelnosti standardních průmyslových robotů přesnost polohování, což výrobcům koster letadel umožňuje u činností, jako je montáž křídel, umístění výztuh v částech trupu, montáž motoru a další funkce prováděné při montáži, zkrátit dobu výroby.

Aerospace Industry Brochure

Solutions to ramp up aerospace design and manufacturing.