Montáž trupu letadel

Využití Hexagon Manufacturing Intelligence k tomu, aby výrobci trupů dosáhli co nejlepší kompletace letadel při současné zkrácení doby výrobního cyklu

Montáž letadla
Bez ohledu na velikost neb typ letadla je pro zajištění účinné aerodynamiky a bezpečného provozu po celou dobu životnosti produktu naprosto zásadní přesná kompletace a strukturální sesazení.

Starší výrobní závody a výrobci malých letadel vyžadují jednoduché a účinné nástroje, které operátorům pomohou manipulovat s částmi trupu a sesadit je dohromady. Programy na výrobu větších letadel nebo velkoobjemové programy na výrobu letadel s jednou uličkou stále častěji k sesazení trupu k trupu nebo sesazení křídla k trupu využívají automatizované montážní linky, což pomáhá zkrátit dob výrobního cyklu a držet krok s poptávkou po nových letadlech. Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence nabízí řešení, která všechny tyto požadavky podporují.

Vzhledem k tomu, že se komponenty v leteckém průmyslu stále více vyrábí pomocí distribuovaných výrobních metod, vyrábíme zařízení, které je určené nejen pro kontrolu a ověření rozměrových charakteristik a vlastností dílů, ale také pro nastavení a kontrolu přípravků a upínacích prvků, a dokonce pro simulaci a pomoc operátorů při kompletaci.

Schopnost plně digitalizovat složité součásti umožňuje výrobcům porovnat pomocí metod virtuální montáže zkompletované letadlo „ve skutečném stavu“ s navrhovaným modelem a zajistit tak nejlepší přizpůsobení nominální a skutečné geometrii součásti. To umožňuje včasnou detekci chyb ve výrobním procesu. Jejich náprava je tak méně nákladná a je zajištěno, že před konečnou montáží trupů letadel dojde k přepracování.

Mnoho výrobců v leteckém průmyslu také v současné době používá metrologicky asistovanou montáž založenou na fotogrammetrické technologii a technologii laserových trackerů od společnosti Hexagon. Reálná naměřená data přidávají k vysoké opakovatelnosti standardních průmyslových robotů přesnost polohování, což výrobcům koster letadel umožňuje u činností, jako je montáž křídel, umístění výztuh v částech trupu, montáž motoru a další funkce prováděné při montáži, zkrátit dobu výroby.

Aircraft Structural Damage Recording and Analysis

Data analysis and visualisation tools help automate and improve the crucial identification, recording and analysis of aircraft structural damage from multiple sources.

Aircraft Structural Frames and Stringers Dimensional Measurement

Optimising the measurement of aircraft frames and stringers on the shop floor or close to machining centres increases productivity and ensures accuracy.


Real-Time Tool and Process Monitoring for Aerospace

Deploying local real-time monitoring and capturing trends in measurement data, alongside machine utilisation information, can provide insights for continuous process optimisation.

Installation and Inspection of Aircraft Assembly Tooling

Portable, easy-to-use, high-performance metrology systems to ensure the accurate installation of assembly tooling and fixtures for...

Aircraft Passenger Seat Frame Inspection

Portable measurement solutions can increase productivity in aircraft cabin fitting by simplifying the inspection of passenger seat frames.

Inspection of Aircraft Ribs, Hinges and Machined Parts

The dimensional inspection of ribs, hinges and other large machined parts used in an aircraft’s structure requires large-volume measurement solutions with excellent...

Inspection of Aircraft Pylons, Winglets and Fairings

Dimensional inspection of critical aerodynamic aircraft components such as winglets, fairings and pylons is essential to safe and efficient flight.

Flight Control Surfaces Inclination Measurement

Accurate inclination measurement is required to calibrate and check the function of aircraft flight control surfaces such as the elevator, rudder, slats, flaps and ailerons.

Installation and Inspection of Aircraft Assembly Tooling

Portable, easy-to-use, high-performance metrology systems to ensure the accurate installation of assembly tooling and fixtures for...

Aircraft Cabin Interior Brackets Installation

Increase productivity by turning the installation and inspection of brackets in aircraft cabins into a one-step process.

Machine Tool Probing for Aero-Structure Rib Machining

Precise, constant alignment coupled with automated measurement and on-the-machine tooling results in faster milling of aero-structure ribs and fewer rejects.

Machine Tool Probing for Aircraft Fuselage Sections and Floor Panels

Inspecting and checking the alignment of large aircraft fuselage sections and floor panels during machining can help reduce waste and improve productivity.

Machine Tool Probing for Aircraft Engine Pylons

The machining of an aero engine pylon from a single blank can be made more accurate by in-process measurement to identify potential errors.

Reverse Engineering of Aircraft Components for MRO

Using 3D scanning to reverse engineer parts makes it easier to repair, maintain and overhaul aircraft for which CAD data is not available.

Virtual Testing of Aircraft Movables

Airframers can test and measure the performance and durability of an aircraft structure’s movable parts more quickly and cost-effectively with simulation software.

Composite Aircraft Component Design

Simulation software can be used to reduce development cycles by virtually testing CFRP components for the aerospace industry.

Materials Lifecycle Management for Aerospace

Aircraft manufacturers can improve the use and traceability of materials, as well as product design, by capturing, managing and sharing data about materials from within...

Aircraft Cabin Airflow and Passenger Thermal Comfort

Cabin environmental conditions are essential to passenger experience, so designing an aircraft for the comfort of the people aboard is a priority for manufacturers.

Aircraft Cabin Noise and Passenger Comfort

Using acoustic simulation software to design quieter aircraft cabin interiors can have a huge impact on flight comfort and passenger experience.

Aircraft Acoustic Simulation and Analysis

Specialised acoustic simulation software enables aircraft manufacturers to reduce noise levels in the cabin and cockpit while using lightweight structural materials.

Loads Simulation for Aircraft Structure

Engineers can shorten development times by using simulation software throughout the aircraft design lifecycle to analyse the impact of loads on its structure.

Carbon Fibre Ply Simulation for Aerospace Parts

The complexity and cost of creating CFRP aircraft components mean manufacturers benefit from analysing and simulating the impact of manufacturing defects on part performance.

Kontakty

Hexagon Manufacturing Intelligence
Litvínovská 609/3
Prosek 
190 00 Praha 9 
Czech Republic

T: +420 272 680 830

Obchodní oddělení Zákaznické služby

Kontakt na Slovensko

Letecký průmysl

Získejte další informace o našich řešeních pro výrobní procesy v leteckém průmyslu.

Aerospace Industry Brochure

Solutions to ramp up aerospace design and manufacturing.