Konstrukce letadel

Zajištění konstrukční integrity letadel pomocí technologií v oblasti simulace, výroby a kontroly

Konstrukce letadel
Konstrukce letadla je lehký strukturální ekosystém vyrobený z kruhových rámů, lineárních výztuh a panelů pláště – vyrobených buď obráběním, nebo z plechových dílů. Každá konstrukční součást musí být vyrobena a přesně sestavena tak, aby se stala bezpečným moderním letadlem.

Víceoborová strukturální simulační a analytická řešení společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence se v leteckém průmyslu rozsáhle používají již více než 40 let. Konstruktérům letadel jsme pomohli vypočítat ideální návrh konstrukce letadel, aby odolala vnitřnímu a vnějšímu zatížení potřebnému pro aerodynamický a efektivní let.

Vzhledem ke zdvojnásobení osobní letecké dopravy a tlaku na snížení ekologických vlivů na planetu, společnost Hexagon vyvinula nástroje pro kombinovanou simulaci, simulaci lehkých kompozitních materiálů a aditivní výrobu. Tato simulační řešení mají jedinečný potenciál pomáhat konstruktérům tak, aby u nových generací letadel tyto zásadní výzvy a konstrukční návrhy překonávali.

Součásti konstrukce letadla mohou zahrnovat panely trupu přesahující 40 m², stejně jako konstrukční vzpěry a velké montážní držáky o délce 10 a více metrů. Výroba takovýchto velkých dílů zaručuje předvídání procesních odchylek a vede ke zkrácení doby výroby, což je zásadní při zvyšování výroby konstrukčních dílů pro letecký průmysl.

Nástroje pro měření v dílenském prostředí, včetně bezkontaktních kontrolních technologií, umožňují zákazníkům společnosti Hexagon sledovat výrobní proces a řídit kvalitu vyráběného dílu v průběhu celého procesu jeho výroby. Naše robustní řešení jsou navržena tak, aby fungovala v náročných výrobních podmínkách, jako jsou prašné a hlučné závody pro výrobu leteckých konstrukcí. Naše portfolio, které sahá od ručních 3D skenerů až po nejpřesnější laserové trackery na světě a největší mostové a portálové SMS, nabízí metrologické vybavení pro všechny aplikace, od mikronového měření až po kontroly kvality povrchu panelů plášťů letadel.

Metrologie se také stále více stává součástí závodů na výrobu leteckých konstrukcí, včetně použití bezdrátových sond pro měření v obráběcích centrech. Společnost Hexagon také nabízí řadu řešení pro robotické určování polohy založených na laserových trackerech, která pomáhají automatizovat pracovní stanice. To výrobcům umožňuje zvýšit výrobu konstrukcí letadel tím, že do výrobních prostorů přináší rychlost a přesnost.

Making Aerospace Manufacturing Smarter

See how we're supporting the digital transformation of the aerospace industry.

Aerospace Industry Brochure

Solutions to ramp up aerospace design and manufacturing.