Údržba v leteckém průmyslu (MRO)

Technologie v oblasti kontroly a analytiky pomáhající týmům údržby a oprav udržovat letadla ve vzduchu

MRO v leteckém průmyslu – údržba, opravy a provoz
Úkolem oblasti údržby (MRO) je zajištění bezpečnosti letadel. MRO zahrnuje pravidelně naplánované činnosti v rámci údržby letadel na technické základně, včetně kontroly konstrukce.

Bez ohledu na to, zda se jedná o letadla s tradiční kovovou konstrukcí nebo o nejnovější generaci tryskových dopravních letadel vyrobených z kompozitních materiálů, musí letecké společnosti a provozovatelé tyto úkoly provádět tak, aby zabránily prasklinám, korozním vadám a detekovaly poškození nebo promáčknutí.

3D skenování společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence může operátorům pomoci rychle zkontrolovat konstrukční povrchy letadel, jako je sání vzduchu do motoru, gondoly, lopatky ventilátoru nebo náběžné hrany křídlových lamel, které jsou všechny vystaveny zásahům blesku, ledu nebo ptáků.

Mechanici z týmu pozemní údržby používají naše ergonomické 3D ruční skenery k rychlé detekci a posouzení poškození, zatímco pracovníci z týmu pro opravy a generální opravy motorů používají naše automatizované souřadnicové měřicí stroje (SMS) k identifikaci závad u větších dílů, jako jsou lopatky motoru a kryty.

Přesná data měření také MRO týmům dávají možnost zpětně analyzovat náhradní díly a provádět opravy. To je důležité zejména pokud nejsou k dispozici CAD modely součásti. Zpětná analýza z početných mraků bodů je často nejrychlejší způsob, jak komponent repasovat, a naše CAM řešení mohou ze skenovaných dat podporovat vytvoření dráhy nástroje.

Společnost Hexagon také MRO týmům poskytuje nástroje pro digitální sběr a správu dat, které jim pomáhají přejít z preventivní na prediktivní údržbu. Naše řešení pro analýzu a simulaci dat mohou prostřednictvím zaznamenávání a analýzy výsledků kontrol konstrukce pomoci údržbu optimalizovat a umožnit leteckým společnostem uvést v co nejkratším čase letadla zpět do provozu.

Aerospace Industry Brochure

Solutions to ramp up aerospace design and manufacturing.