Výroba letadel

Zajištění kvality slícování při montáži letadel

Bez ohledu na velikost neb typ letadla je pro zajištění účinné aerodynamiky a bezpečného provozu po celou dobu životního cyklu produktu naprosto zásadní přesná kompletace a strukturální souměrnost. Protože se komponenty v letecké průmyslu stále více vyrábí pomocí distribuovaných výrobních metod, Hexagon Manufacturing Intelligence produkuje zařízení určené nejen pro kontrolu a ověření rozměrových charakteristik a vlastností dílů od malých komponent po velké sestavy trupu letadla, ale také pro nastavení a kontrolu přípravků a upínacích prvků, a dokonce pro modelování a pomoc při montáži.

Naše řešení pro měření a kontrolu tvarově složitých dílů umožňují výrobcům zvolit nejlepší typ senzoru pro každou komponentu, ať se jedná o kovový, plastový nebo kompozitní materiál. Možnost plně digitalizovat díly do CAD systému umožňuje výrobcům simulovat montáž pomocí metod virtuální montáže ještě předtím, než komponenty opustí výrobní závod. Veškeré opravy tak lze provést před expedicí, čímž se minimalizují náklady na logistiku a maximalizuje se efektivita procesu.
 
Virtuální montáž také umožňuje digitálně zkombinovat díly s nejvhodnějšími rozměry v dávce a predikovat nejlépe pasující díly. Mnozí výrobci v leteckém průmyslu dnes rovněž využívají technologii laser tracker od Hexagon Manufacturing Intelligence k navádění robotických montážních systémů, když přidávají poziční přesnost k vysoké opakovatelnosti standardních průmyslových robotů při operacích jako je kompletace křídel.
 

Kontakty

Hexagon Manufacturing Intelligence
Litvínovská 609/3
Prosek 
190 00 Praha 9 
Czech Republic

T: +420 272 680 830

Obchodní oddělení Zákaznické služby

Kontakt na Slovensko

Letecký průmysl

Získejte další informace o našich řešeních pro výrobní procesy v leteckém průmyslu.