Letecký průmysl

Inženýrská řešení pro ověření, potvrzení a sledovatelnost ve výrobě v leteckém průmyslu a montáži letadel.

Ve vysoce konkurenčním prostředí leteckého průmyslu jsou pro úspěch na trhu klíčové výkon produktu a podpora po celou dobu jeho životnosti. Vzhledem k tlakům ze strany změn předpisů, ekologických hledisek a potřebě snižování nákladů nemohou OEM výrobci, hlavní dodavatelé či členové dodavatelského řetězce zůstat v oblasti technologií měření a výrobních procesů stát na místě. Jak se výrobci letadel stále více pouští do distribuované výroby, stávají se naprosto nezbytnými nové konstrukční materiály a výrobní metody, například doplňková výroba a zdokonalené obrábění, výroba založená na znalostech.

Systémové inženýrství a metrologie integrovaná do procesů jsou klíčové v době, kdy se výroba letadel posouvá od stavby letadel směrem k automatizovanějším procesům. Letečtí inženýři hledají nové metody modelování, simulace a ověřování návrhů před zahájením výroby a závěrečné montáže, které podpoří přechod od 100% kontroly ke 100% ověření. Od 3D souřadnicových měřicích strojů (SMS) pro kontrolu složitých geometrií komponent leteckých motorů, laserově naváděné montáže těch největších trupů letadel, bezkontaktního laserového skenování nebo optického měření lehkých materiálů, po statistickou analýzu a digitální přenos informací, hrají technologie a řešení Hexagon Manufacturing Intelligence významnou roli v garantování funkčnosti designu a výrobní přesnosti, které zajistí bezpečnější letadla, helikoptéry a kosmické lodě.
 

Výroba letadel

Bez ohledu na velikost neb typ letadla je pro zajištění účinné aerodynamiky a bezpečného provozu po celou dobu životního cyklu produktu naprosto zásadní přesná kompletace a strukturální souměrnost.

Letecké motory

Ať se jedná o malé až střední motory malých letadel, nebo o mimořádně výkonné proudové motory největších dopravních letadel světa, letecké motory se skládají z řady vrstev složitých geometrických komponent.

Obrana

S tím, jak se rozpočty na obranu stále ztenčují, přičemž vlády stále vyžadují zajištění nejvyšších standardů vybavení, které umožní služebnímu personálu pracovat bezpečně a efektivně, jsou dodavatelé průmyslu pro potřebu obrany pod tlakem, aby ve svých výrobních procesech dosáhli úspor nákladů.

Vesmírný výzkum

Již od doby, kdy se lidstvo poprvé pokusilo vydat ke hvězdám, představuje oblast vesmírného výzkumu úplnou špičku technologického pokroku.

Související údaje

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.

Letecký průmysl

Získejte další informace o našich řešeních pro výrobní procesy v leteckém průmyslu.