Absolutní Přenosnost A Přesnost

Vorarlberger Illwerke - Rakousko

V květnu 2014 zahájila společnost Vorarlberger Illwerke AG projekt Obervermuntwerk II, výstavbu druhé největší přečerpávací elektrárny společnosti, o výkonu 360 megawattů. Tento obří projekt je situován do masívu Silvretta ve Vorarlbergu a nachází se v nadmořské výšce 1700 metrů, v regionu Montafon, mezi dvěma impozantními nádržemi Silvretta a Vermuntsee.

Ačkoli jde o paralelu k elektrárně Obervermuntwerk, postavené v roce 1943, nová elektrárna umožňuje ještě efektivnější výrobu energie. Rovněž poskytuje další kapacity pro dočasné skladování energie při optimální účinnosti, aniž by vyžadovala další vodní zdroje. Spuštění nové elektrárny je plánováno na rok 2018. Vybudováním elektrárny Obervermuntwerk II společnost Vorarlberger Illwerke AG významně přispěje k integraci obnovitelných zdrojů energie v Evropě.

Provoz elektrárny Obervermuntwerk ll je převážně ukryt v podzemní dutině odstřelené ve skále – proto se také elektrárně říká „kavernová elektrárna“. Kaverna je 140 metrů dlouhá, 33 metrů široká a 35 metrů vysoká. Zde jsou instalovány dvě horizontálně namontované jednotky obsahující Francisovy turbíny, spojky, motorgenerátory, rozjezdové měniče a akumulační čerpadla. Aby spolu tyto komponenty hospodárně fungovaly bez vzájemného opotřebení, musí být přesně sestaveny, namontovány a vyrovnány pod správnými úhly. Hlavními výzvami, kterým společnost Vorarlberger Illwerke čelila, byly vysoké náklady na projekt a přísný časový harmonogram spolu s náročnými podmínkami podzemního dolování. Tato náročná měření vyžadovala přesný, robustní a absolutně přenosný měřicí systém.

Ve Vorarlberger Illwerke AG již používají systém Leica Absolute Tracker AT901. Poskytuje požadovanou přesnost pro práci v kaverně, ale není dostatečně robustní a přenosný pro tento poslední úkol. Právě proto Ralf Laufer, Department Manager Metrology, doplnil do sady nástrojů svého oddělení systém Leica Absolute Tracker AT960 kombinovaný se sondou Leica T-Probe a skenerem Leica T-Scan 5. „Tento systém umožňuje podzemní měření a vyrovnání. Žádný jiný měřicí systém, který je aktuálně na trhu, neposkytuje takovou přenosnost a robustnost při přesnosti v řádu mikrometrů.“

Vysoká vlhkost, prach ve vzduchu, vibrace a částečně snížená viditelnost nepředstavují pro měřicí systém vybudovaný kolem systému AT960 žádný problém. „Díky certifikaci IP54 je systém extrémně spolehlivý. S pomocí integrované meteostanice je kompenzován vliv změn okolního prostředí, takže výsledky měření jsou stabilní. Dále je pro nás zásadní funkce vyrovnání, například pro vzájemné vertikální vyrovnání spirál a připojení před systémem.“

Když se rozhlédnete po kaverně, je očividné, že se nelze vyhnout stísněným podmínkám, náročnému podloží a obtížnému přístupu k měřenému objektu. Ale Ralf Laufer je v klidu: „Leica Absolute Tracker překonává tyto výzvy prostřednictvím své přenosnosti a robustnosti, a také díky funkci WiFi a úspornému provozu na baterie. Hexagon tady prokázal, že je možné použít špičkovou technologii v obtížném prostředí.“

Kromě výstavby nové elektrárny je tým odpovědný také za poskytování metrologické podpory při údržbě stávajících elektráren Illwerke VKW. K optimálnímu fungování je nutná pravidelná kontrola elektráren. „Skenování lopatkových kol našich turbín nám umožňuje detekovat opotřebení, abychom mohli určit příčinu a odstranit ji.“

Tato kontrola se provádí pomocí skeneru Leica T-Scan. Přesné výsledky skenování ukazují stav opotřebení lopatek. „Generální opravy elektráren jsou stejně důležité jako údržba. Snažíme se zvyšovat účinnost našich elektráren a také implementovat technická zlepšení. Díky přenosnosti systému Leica Absolute Tracker AT960 jsme schopni provádět četná měření s nainstalovanými komponentami a bez odstávky elektrárny.”Tento systém umožňuje podzemní měření a vyrovnání.

Kromě systému Leica Absolute Tracker AT960 se skenerem Leica T-Scan 5 a sondou Leica T-Probe vlastní společnost Vorarlberger Illwerke AG také měřicí rameno Absolute Arm s integrovaným skenerem. To se používá pro menší měřené objemy a v obtížně přístupných místech, například pro snímání komponent Peltonových turbín.

Ralf Laufer uvádí další důvod staronové volby systému Hexagon: „S mým týmem si ceníme možnosti pořídit doplňkové systémy od jednoho poskytovatele. Jsme v úzkém kontaktu s naším odpovědným obchodním ředitelem. Vždy je schopen nám zevrubně poradit, pomáhá nám najít řešení našich požadavků na měření. Kromě toho nám vždy poskytuje podporu i po nákupu zařízení.“

Případová Studie: Vorarlberger Illwerke

Případová Studie: Vorarlberger Illwerke