Flexibilita A Kvalita V Měřicích Technologiích

Schneider Electric Group - Francie

 

Schneider Electric Eybens

Přední společnost v oboru efektivního hospodaření s energiemi a průmyslovou automatizací, skupina Schneider Electric Group, vyvíjí produkty, řešení a služby vedoucí ke zlepšování ekosystému a jeho efektivnímu a udržitelnému zabezpečení.

Vzhledem ke svému výraznému zaměření na udržitelný rozvoj vynakládá Schneider Electric značné investice do technologií, zvláště do řešení od společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence.

Během své 180leté historie se společnost Schneider Electric posunula od ocelářského průmyslu k těžké mechanizaci a stavbě lodí, v současnosti se zabývá hospodařením s energiemi a automatizací. Vytváří řešení, která automatizují a řídí naše okolní prostředí.

Oddělení kontroly kvality na ústředí společnosti v Eybens je v provozu od roku 2005 a nyní disponuje čtyřmi stroji od společnosti Hexagon. Pět zaměstnanců je používá zejména k měření a analýze všech dílů souvisejících s vývojem produktů pro nové a budoucí produktové řady Schneider. Oddělení kontroly kvality rovněž odpovídá za konečnou kontrolu dílů, které jsou měřeny v různých výrobních závodech Schneider po celém světě.

Rychlejší měření většího počtu dílů
Jak už tomu bývá, po oddělení se vyžaduje, aby pracovalo stále rychleji a drželo krok s exponenciálním nárůstem objemu projektů. Často je vyžadována flexibilita a rychlost, aby se podařilo naplnit výzvy vyplývající z rostoucí složitosti vyráběných dílů.

„Od nákupu našeho prvního stroje v roce 2005 jsme ihned zaznamenali obrovský pokrok v oblasti měřicích technologií. Právě proto představuje Hexagon Manufacturing Intelligence tak obrovskou pomoc v oboru rozvoje výroby a kontroly dílů,“ vysvětluje Pierre Charpentier, technický ředitel pro metrologii ve společnosti Schneider Electric. „Naše oddělení má díky schopnostem lidí v našem týmu a špičkovému strojovému parku vynikající reputaci. A když jsme požádáni, abychom dokončovali projekty stále rychleji, můžeme odpovědět: ano! “

V oddělení se kontrolují díly všech možných druhů: malé, velké, střední a díly vyráběné z různých materiálů. „Mít v našem zařízení stroje společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence znamená privilegium jediného kontaktu ohledně všech našich potřeb v oblasti měření. A Hexagon vykonává tuto funkci dokonale! ,“ dodává Charpentier.

Přizpůsobování novým technologiím díky pokroku dodavatelů
Neustále se snažíme vyhledávat a získávat nové technologie a být tak krok před konkurencí. Náš tým, působící v oblasti rozměrové kontroly, tyto informace získává na veletrzích, ale rovněž od aktuálních dodavatelů.

„Pro inspekci rozměrů potřebujeme ve společnosti Schneider rozmanitý strojový park: 3D stroj, snímací sondu, optický systém, skener a podobně. Usilujeme o to, abychom byli s technologiemi na špici, stejně jako naše produkty,“ vysvětluje Charpentier.

Dlouhodobé partnerství
Vybudování dlouhodobého partnerství v oblasti metrologie není snadný úkol. Pierre Charpentier vysvětluje: „Začali jsme asi před deseti lety se strojem MAGNUS, který společnost Hexagon dokonale dovybavila pro naše potřeby. Potom společnost Schneider investovala do stroje GLOBAL a logicky jsme u Hexagonu zůstali i při pořizování dalšího stroje, optického systému TESA. S výsledky i přesností obou strojů jsme byli vždy velmi spokojeni.“
Mít jediný kontakt, který nabízí celou řadu řešení, je opravdová výhoda. Protože se prokázala spolehlivost tohoto partnerství založeného na flexibilitě a kompetentním poradenství nabízeném společností Hexagon, skupina nyní doplnila svou řadu měřicích strojů o přenosné měřicí rameno ROMER Absolute Arm s integrovaným laserovým skenerem.

Úspěšné partnerství však závisí i na podpoře poskytované po prodeji. „Školení používání ramena proběhlo opravdu výborně a vše jsme se bez problému naučili,“ vzpomíná Charpentier.

Vize pro budoucnost
„Protože se projekty realizují stále rychleji, musíme být schopni těmto situacím efektivně čelit. Je důležité, abychom i v budoucnu mohli kontrolovat díly a prvky, které dnes kontrolovat nedokážeme. A proto se jednoznačně spoléháme na podporu od našeho partnera, společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence!“ uzavírá Charpentier.

Case Study: Schneider Electric