Kontrola Kvality Zubních Implantátů

Využití multisenzorového měření pro kontrolu podle medicínských standardů

Výrobci zubních implantátů jsou z hlediska bezpečnosti jejich produktů konfrontováni se standardy vysoké kvality a přísnými regulačními požadavky. Během výroby musí být každý implantát zkontrolován pomocí spolehlivého procesu, aby bylo zajištěno, že splňuje ty nejpřísnější tolerance a požadavky na záruku na výrobek. Součástí tohoto procesu je podrobná dokumentace výrobního procesu, společně s bezpečným uchováním výsledků měření, chráněných proti neoprávněné manipulaci.

Zajištění bezpečného a optimalizovaného procesu měření

Odchylka tvaru vnějšího kužele pilíře a vnitřního kužele těla implantátu se stanovuje pomocí dotykového snímání spolu s odchylkou tvaru povrchu vnitřního šestihranu. Nicméně celkovou velikost vnitřního šestihranu, společně se snadno přístupným úhlem vnějšího kužele pilíře, lze měřit opticky, čímž se optimalizuje rychlost celého procesu kontroly.
Stroj Optiv Performance 443 rovněž nabízí možnost pořízení elektronické dokumentace celého procesu kontroly, chráněné proti neoprávněné manipulaci. Díky tomu lze automaticky vytvářet a archivovat zprávy o měření s vysokým stupněm zabezpečení dat. Odstraněním nutnosti pořizování fyzických, tištěných kopií se současným zvýšením spolehlivosti procesu mohou výrobci zajistit kompletní dohledatelnost každého jednotlivého implantátu, jak to vyžadují mezinárodní regulační úřady.
Moderní vícedílné zubní implantáty jsou složené ze tří komponent. Tělo implantátu se závitem nahrazuje kořen zubu a je pevně ukotveno v čelistní kosti. Pilíř implantátu funguje jako spojovací článek mezi tělem implantátu a zubní protézou, například korunkou nebo můstkem. Upevňovací šroub zajišťuje stabilní připojení pilíře k vnitřnímu kuželu těla implantátu a protézy se posléze na pilíř našroubují, nebo se pevně přilepí.

Přesnost je klíčem ke spolehlivosti

Precizní výroba určuje přesnost slícování a dlouhodobou stabilitu systému implantátu. Zvláště důležité je vnitřní spojení mezi tělem implantátu a pilířem. Konstrukce tohoto spojení je charakterizována těsným kónickým sesazením mezi dvěma komponentami implantátu s vnitřním šestihranem, zabraňujícím rotaci.

Souřadnicový měřicí stroj (SMS), jako je Optiv Performance 443 od Hexagon Manufacturing Intelligence, nabízí jak ekonomické výhody, tak výhody z hlediska daného procesu, umožňující vyhovět požadavkům této úlohy měření. Toto souřadnicové měřicí řešení umožňuje změřit s vysokým rozlišením geometrie s přesnou tolerancí a tvarové prvky styčné plochy protézy.

Doplnění upínacího vybavení, na zakázku vytvořeného pro každého jednotlivého zákazníka, zajišťuje opakovatelné a stabilní uchycení součástí pro měření.
 

Kontrola Kvality Zubních Implantátů