Vysoce Přesná Kontrola Šroubových Kompresorů

Jak zakomponovat vysokou přesnost a snadné použití Do měření šroubových kompresorů

High-Accuracy-Inspection-for-Screw-Compressor-Parts

Šroubové kompresory se hojně používají k výrobě stlačených plynů, které pohání řadu větších průmyslových instalací po celém světě. Poptávka po nich je tak poměrně konstantní. Protože některé součásti kompresorů musí splňovat velmi přísné tolerance profilu, výrobci šroubových kompresorů, kteří usilují o zvýšení výrobní kapacity, si nemohou dovolit zvýšit kapacitu na úkor přesnosti.

Jedním z důvodů, proč výkon šroubového kompresoru závisí na přesnosti je, že ke stlačení vzduchu mezi propletenými spirálovitými lamelami a komorami ve skříni kompresoru používá rotační konstrukci. Jeho výkon a účinnost závisí do značné míry na optimální interakci dvou šroubovitých rotorů, které mají na starost trvalé tlačení proudu vzduchu skrz kompresor. Je nezbytné zabránit jakémukoli tvrdému kontaktu mezi dvěma rotory, protože proudění vzduchu by poté bylo méně efektivní a zvýšila by se spotřeba elektrické energie. Aby se dosáhlo maximálního stlačení, musí být současně mezery mezi dvěma rotory větší v místě vstupu vzduchu než v místě výstupu, a přitom musí být prostor mezi oběma rotory a skříní kompresoru co nejmenší. To znamená, že rotory musí být obvykle vyrobeny s tolerancí boků a profilu v rozsahu od 10 do 16 μm.

Zpětná vazba brání vyřazení dílu
Protože se rotory frézují z jednoho dílu, je důležité vyhnout se chybám, které by mohly způsobit jejich vyřazení, což znamená plýtvání materiálem a výrobním časem. Protože zákazníci kupující šroubové kompresory jsou z velmi odlišných odvětví, například energetiky, leteckého, automobilového a potravinářského průmyslu, kromě
mechanické přesnosti vyžadují rovněž vysoké úrovně spolehlivosti a výkonu. Šroubové kompresory musí často generovat stlačený vzduch, který pohání průmyslové strojní zařízení pracující nepřetržitě, zčásti v automatizovaném prostředí.

Když použijí vysoce přesný souřadnicový měřicí stroj (SMS), získají výrobci šroubových kompresorů jistotu, že budou mít pod kontrolou zajištění úrovní přesnosti a výkonu požadovaných jejich zákazníky. Pokud dojde k chybě obrábění, je důležité mít k dispozici software SMS, který dokáže rychle poskytnout korekční data pro celou řadu
různých obráběcích strojů v rámci uzavřeného procesu. To umožňuje inženýrům kontroly kvality rychle identifikovat a odstranit chyby dříve, než se budou opakovat.

Každé řešení měření pro šroubové kompresory by mělo kombinovat optické a dotekové snímače, které zajistí rychlé a vysoce přesné měření, zvláště na površích se stopami po frézování. Zvolením snímače, který dokáže rychle přepínat mezi dotekovým a bezkontaktním měřením, mohou výrobci šroubových kompresorů dále zvýšit kapacitu výroby a rozšířit univerzálnost.

Zajištění přesnosti

Souřadnicový měřicí stroj Leitz PMM-C je určen pro vysokou přesnost měření vyžadovanou pro dodržení velmi přísných tolerancí tvaru. Je vybaven funkcemi, které garantují extrémně krátké doby cyklu a optimalizovanou kapacitu měření, včetně otočného stolu se čtyřosým skenovacím režimem, který umožňuje přesně zachycení profilů geometrií rotoru ze všech stran. Se snímačemHP-O hybrid se navíc zjednoduší přepínání mezi vysoce výkonnými dotekovými a optickými snímači. Snímač HP-O, založený na frekvenčně modulovaném, interferometrickém optickém měření vzdálenosti, kombinuje velmi vysoké úrovně přesnosti, kapacity měření a flexibility.

Jakmile jsou pořízena metrologická data, je nutné je rychle a správně sdílet. QUINDOS je jedním z nejlepších softwarů od společnosti Hexagon, který výrobcům poskytuje výkonný nástroj analýzy. Zajišťuje, aby jiné systémy, například obráběcí stroje, dostávaly důležitá naměřená data, na jejichž základě mohou rychle jednat. Modul QUINDOS Screw Compressor umožňuje přesnou kontrolu příčných nebo axiálních sekcí šroubových rotorů včetně skutečného nominálního porovnání obrysu, s nejlepší shodou a vyhodnocením náběhu, rozteče, kořene a zaoblení špičky. Prostřednictvím kombinace souřadnicového měřicího stroje Leitz PMM-C, dotekových a bezkontaktních snímačů
a softwaru QUINDOS získají výrobci šroubových kompresorů výraznou konkurenční výhodu v podobě rychlého a přesného sběru, analýzy a výměny naměřených dat.

Vysoce Přesná Kontrola Šroubových Kompresorů

Vysoce Přesná Kontrola Šroubových Kompresorů