Účinná Kontrola Dílů Šroubových Kompresorů

Maximalizace Výkonnosti u Složitých Sestav Rotorů

Po šroubových kompresorech, které jsou jedny z nejrozšířenějších modelů vzduchových kompresorů na trhu, je velká poptávka. Vzhledem k přísným tolerancím tyto díly vyžadují takovou kontrolu, která zajistí jak vysokou přesnost, tak co nejvyšší rychlost skenování a tudíž i maximální kapacitu zpracování.

Šroubové kompresory, fungující jako výtlačné čerpadlo, jsou určeny pro nepřetržitý provoz. Používají dva společně zabírající rotory, které kompresorem protlačují stabilní, kontinuální proud vzduchu a vytvářejí tlak s vysokou účinností a malou hlučností.

Šroubové kompresory jsou základním zdrojem výkonu v leteckém a automobilovém průmyslu, při výrobě elektřiny a v dalších průmyslových oblastech. Ve výrobě se stlačený vzduch často používá pro řezací a svářecí vybavení, vysouvání dílů z výrobních forem, pískování a dokončovací obrábění kovů a v řadě dalších operací. Jelikož je na této technologii závislá celá řada dalších operací, pro výrobce šroubových kompresorů je zajištění kvality jejich konstrukce naprostou prioritou.

Účinnost šroubových kompresorů se opírá o vysoce přesné světlosti – mezi samotnými rotory a mezi rotory a skříní kompresoru. Interní vůle musí být co nejmenší, aby se maximalizovala komprese a účinnost. Současně musí být zajištěno, že mezi rotory nedojde k žádnému kontaktu. Nesprávně změřený výstupní otvor by měl za následek nedostatečnou nebo nadměrnou kompresi a tím by se zvýšila spotřeba energie kvůli plynu protlačovanému skrz oka rotoru. 

Maximální efektivita skenování
Platforma souřadnicových měřicích strojů GLOBAL S umožňuje zákazníkům zvolit nejdůležitější faktor své produktivity a efektivně se tak zaměřit na cíle kontroly. Řada nástrojů a technologií dodávaná společně s funkčním balíčkem Throughput dělá ze stroje Global S ideálně nakonfigurovaný stroj pro výrobce šroubových kompresorů.

Technologie Compass maximalizuje rychlé skenování s vysokou přesností. Tato technologie používá pružné spoje mezi hnacím systémem a rámem a firmwarové algoritmy výrazně snižující dopad vibrací na naměřená data během vysokorychlostního skenování. Funkce Fly2 Mode rovněž zvyšuje efektivitu automatickým vypočítáním a vygenerováním nejefektivnějších drah mezi měřenými body, čímž se zkracuje doba měření. 

Sada dostupných snímačů optimalizuje stroj GLOBAL S pro měření různých komponent šroubového kompresoru. Skenovací sonda HP-S-X1 s indexovatelnou otočnou hlavou HH-AS8-T2.5 nabízí flexibilitu pro různé části šroubového kompresoru, protože indexovatelná hlava umožňuje natočit skenovací sondu ve směru kolmém k měřenému objektu. Vedle své všestrannosti a přesnosti stroj zvyšuje efektivitu měření pomocí kontinuálního skenování. 

Úspora času pomocí správného softwaru
Funkční balíček Throughput zahrnuje měřicí software PC-DMIS, dokonalý nástroj pro zajištění přesnosti a výkonnosti požadované pro kontrolu šroubových kompresorů. Funkce QuickScan zkracuje dobu vytváření měřicího programu až o 90 %, zatímco aplikace INSPECT zvyšuje kapacitu zpracování tím, že umožňuje uživatelům spouštět složité kontroly, aniž by museli spustit software PC-DMIS. Aby se optimalizovalo prostředí masové výroby, nabízí software PC-DMIS upozornění na stav stroje, díky kterému se může obsluha zaměřit na jiné úkoly než je sledování SMS. Pro stroj GLOBAL S je také k dispozici informační signalizace poskytující vizuální kontrolu stavu stroje.

Souhrnně řečeno, kombinace pokročilých řešení ve funkčním balíčku Throughput stroje GLOBAL S výrazně zkracuje doby měření, zvyšuje produktivitu a poskytuje příležitosti pro další vylepšení kontroly, například paletizaci nebo automatizaci měření.

Účinná Kontrola Dílů Šroubových Kompresorů

GLOBAL S

Souřadnicový měřicí stroj (SMS) GLOBAL S poskytuje produktivitu měření přizpůsobenou vašim pracovním postupům, s několika konfiguracemi zaměřenými na výkonnost, přesnost,...

PC-DMIS

Metrologický software PC-DMIS umožňuje, aby rozměrové údaje plynuly organizací, protože kvalita je naprostým základem...

Účinná Kontrola Dílů Šroubových Kompresorů

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.